Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Viewer là gì

*
*
*

viewer
*

viewer /"vju:ə/ danh từ tín đồ xem bạn khám xét, tín đồ thẩm tra bạn xem truyền hình
kính coi phimstereo viewer: kính coi phim nổiLĩnh vực: toán và tintrình coi (dữ liệu)applet viewerchương trình hiển thị appletbattery viewerống ngắm tất cả pinexpert viewernhà quan giáp chuyên giamachine film viewermáy xem phimmicrofilm viewermáy hiểu microfimmicrofilm viewerthiết bị phát âm microfimstereo viewerkính lập thểstereo viewerkính chú ý hình nổitelevision viewerngười coi truyền hình

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): view, overview, preview, review, viewer, view


*

*

*

viewer

Từ điển Collocation

viewer noun

ADJ. television/TV | armchair While fewer people are attending football matches, armchair viewers are growing in number.

VERB + VIEWER attract, pull (in) The evening news is lớn change its serious image in a bid khổng lồ attract more viewers. | be a hit with The new sitcom has been a smash hit with viewers. | inform, tell The announcer informed viewers that programmes would be running late. | entertain | outrage, shock a major new drama series that looks set to lớn shock television viewers

VIEWER + VERB see sth, watch sth BBC viewers saw the prime minister thua thảm his cool on last night"s ‘Question Time’. It is estimated that four million viewers watched the programme. | switch (between) channels, switch off | phone in, write in Hundreds of viewers phoned in khổng lồ complain after the show.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 5 Bài Luyện Tập Trang 68 Sgk Toán 5, Bài 1 Trang 68 (Luyện Tập) Sgk Toán 5

Microsoft Computer Dictionary

n. An application that displays or otherwise outputs a tệp tin in the same way as the application that created the file. An example of a viewer is a program lớn display the images stored in GIF or JPEG files. See also GIF, JPEG.