UDDI – Universal description , Discovery & Intergration

Về cơ phiên bản Universal Description, Discovery, and Intergration (UDDI) là 1 trong những tập những quy tắc đăng ký và kiếm tìm kiếm thông tin những Web Service. Nó đóng vai trò vai trò như service broker chất nhận được người sử dụng dịch vụ thương mại tìm đúng nhà cung cấp dịch vụ phải tìm.

UDDI cung cấp chức năng:

· thực hiện tìm kiếm, định vị những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hay sản phẩm theo phần một số loại theo vùng địa lý.

Bạn đang xem: Uddi là gì

· tin tức về một nhà cung cấp dịch vụ bao hàm địa chỉ, tin tức liên lạc và những định danh.

· tin tức kỹ thuật (Technical information) về web service mà lại doanh nghiệp cung ứng (ví dụ như biện pháp sử dụng thương mại dịch vụ được cung cấp).

Để hoàn toàn có thể sử dụng những dịch vụ, trước hết client cần tìm dịch vụ, ghi nhận thông tin về cách sử dụng dịch vụ thương mại và hiểu rằng đối tượng cung cấp dịch vụ. UDDI định nghĩa một số trong những thành phần cho biết thêm trước các thông tin này để cho phép các client tầm nã tìm với nhận lại những thông tin yêu cầu sử dụng web services.

Muốn thực hiện đến những dịch vụ của UDDI, phiên bản thân UDDI cung cấp một tập hàm API dưới dạng SOAP website Service. Tập API được chia làm hai phần: Inquiry API dùng truy vấn cùng Publisher’s API sử dụng đăng ký. Phần API dùng để làm truy vấn bao gồm hai phần con: một phần dùng để tạo thành các chương trình được cho phép tìm kiếm cùng duyệt thông tin trên một UDDI registry, phần còn lại dùng để xử lý lỗi triệu gọi.

Thành phần xử lý chính là bộ đăng ký UDDI, đó là một file XML dùng để làm mô tả một thực thể kinh doanh (business entity) kèm theo những Web service đi cùng. Sử dụng các dịch vụ của UDDI, các doanh nghiệp đăng ký tin tức về phần đa Web service mà người ta định cung cấp. Tin tức này đuợc cung cấp UDDI registry thông qua Web site hoặc sử dụng các công cố gắng lập trình sử dụng các dịch vụ theo đúng đặc tả UDDI programmer’s API.

Lược vật dụng XML UDDI định nghĩa tứ loại tin tức cơ bản để liên kết đến web service.

*

Hình 1: quy mô UDDI

Như hình trên, cấu tạo thông tin bao hàm :

Business entity: Một business entity chứa thông tin về công bao gồm tên công ty, một đoạn diễn đạt ngắn gọn và một vài thông tin liên lạc cơ bản (địa chỉ, số năng lượng điện thoại, email, v.v….).

Mỗi doanh nghiệp lớn được cung cấp một định danh duy nhất, ví như số D-U-N-S.

Business service: links với từng business entity là 1 danh sách những business service cung cấp bởi business entity đó. Từng thành phần chứa tin tức mô tả về dịch vụ, về tin tức phân loại của dịch vụ thương mại và danh sách những binding template liên quan đến thông tin kỹ thuật của dịch vụ. Mỗi business service cần có ít độc nhất một binding template. Binding template: thêm với từng business service là một trong danh sách các binding template cung cấp thông tin về địa điểm rất có thể tìm thấy website Service với làm biện pháp nào để thực hiện nó.

Xem thêm: Present Subjunctive Là Gì Và Tại Sao Người Học Tiếng Anh Cần Phải Biết?

Một kết cấu binding template tế bào tả thông tin interface của web Service với các địa chỉ URL. Từng bindingTemplate được định danh duy nhất thông qua số phân phát sinh tự động UUID lưu giữ trong bindingKey.

tModels: mục đích của tModels là dùng làm liên kết mang đến metadata bên ngoài UDDI. Thành phần đặc biệt nhất của tModels là 1 URL trỏ đến một tài liệu mô tả tin tức metadata. Tài liệu này hoàn toàn có thể là tài liệu bất cứ HTML, Word, … tùy ý bộc lộ một đặc tả nghệ thuật nào đó, ví như giao thức mạng, dạng thức bàn bạc hoặc điều khoản tuần từ bỏ mà thông thường nhất là file mô tả thông tin service WSDL. Bao gồm hai nằm trong tính cơ bạn dạng bên trong một tModel :tModelKey vào vai trò định danh tốt nhất giữa những tModel cùng với nhau cùng name dùng cung ứng một thương hiệu với không thiếu ngữ nghĩa mang lại tModel.