Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tricks là gì

*
*
*

trick
*

trick /trik/ danh từ mưu mẹo, thủ đoạn đánh lừa; trò gian trá, trò bịp bợmthe trick took him in completely: nó trọn vẹn bị mắc mưuthere must be some trick about it: bao gồm cái gì giảo quyệt bịp bợm vào đó trò chơi khăm, trò choi xỏ; trò nhóc con ma, trò tinh nghịchto be up to one"s old tricks again: lại dở hầu hết trò xỏ láto play a trick on someone: xỏ chơi ai một vố ngón, đòn, phép, mánh khoé, mánh lới nhà nghề trò, trò khéoconjuring trick: trò cấp tốc tay, trò ảo thuậtto teach a dog tricks: dạy mang đến làm trò thói, tậtthe has the trick of using slangs: nó tất cả cái tật hay dùng tiếng lóng nước bàito take (win) a trick: được nạp năng lượng một nước bài (hàng hải) phiên làm việc ở phòng láito be up to lớn a trick or two khôn ngoan, láu, đầy đủ ngón, tài giỏi xoay xởI don"t know the trick of it tôi đo đắn mẹoto know a trick worth two of that biết một ngón tốt hơnthat will do the trick (thông tục) cứ cầm cố là nạp năng lượng tiền đấytricks of fortune các trò trở trêu của số mệnhwhole bag of tricks (xem) bag ngoại cồn từ lừa, đánh lừa, lừa gạtto trick someone into doing something: lừa ai làm cho gìto trick someone out of something: lừa lật ai lấy mẫu gìto trick out (up) trang điểm, trang sức
lừathủ thuậtLĩnh vực: điện lạnhmẹo (nhỏ)trick valvevan kỹ xảovalue of a game trickgiá trị của trò chơi

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trick, trickery, trickster, trick, tricky

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trick, trickery, trickster, trick, tricky


*

*

*

trick

Từ điển Collocation

trick noun

1 deception

ADJ. cheap, dirty, knavish, mean, nasty, rotten The tiệc nhỏ chairman accused the opposition of dirty tricks in their election campaign. | stupid | funny | little | con/confidence

VERB + TRICK play, pull, try, use, work We decided lớn play a little trick on the teacher. | fall for She won"t fall for such a stupid trick. | learn He"s learnt a trick or two in his time working in the tax office.

TRICK + VERB work

TRICK + NOUN question

PHRASES a trick of the light A trick of the light made it look like she had a moustache.

2 best way of doing sth

ADJ. special | useful

PREP. ~ of the trick of getting out red wine stains | ~ to lớn There"s no trick to lớn it?you just need lots of practice.

PHRASES the trick is lớn … The trick is to keep your body still và your arms relaxed. | the tricks of the trade

3 skilled act

ADJ. clever, difficult | card, conjuring, disappearing, magic | party

VERB + TRICK do, perform | learn | teach

TRICK + VERB work

TRICK + NOUN photography | ending

Từ điển WordNet


n.

a period of work or dutyan attempt lớn get you to do something foolish or imprudent

that offer was a dirty trick

(card games) in a single round, the sequence of cards played by all the players; the high thẻ is the winner

v.
Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 52: Tính Chất Kết Hợp Của Phép Nhân, Lý Thuyết Tính Chất Kết Hợp Của Phép Nhân

English Slang Dictionary

short for trick bitch. Derives from the turning tricks action of oral sex/doggy style of a prostitute. Can be used khổng lồ acknowledge any sort of woman. More than often used as "slut", but a replacement for "bitch" will work too

English Synonym and Antonym Dictionary

tricks|tricked|trickingsyn.: betray cheat deceive delude dupe fool hoax hoodwink