Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Trench là gì
Bạn đang xem: Trenches là gì

*

*

*

*

trench /trentʃ/ danh từ (nông nghiệp) rãnh, mươnga trench for draining water: mương dỡ nước (quân sự) hào, hầmcommunication trench: hào giao thông ngoại đụng từ (nông nghiệp) đào rãnh, đào mươnglớn trench a field for draining: đào mương ở một đám ruộng để toá nước cày sâulớn trench a piece of ground: cày sâu một đám đất (kiến trúc) bào xoi, bào rãnhlớn trench a board: bào rãnh một tờ ván (quân sự) đào hào vây quanh, đào hào bảo vệ (một nơi)lớn trench along (quân sự) tiến lên bằng đường hàolớn trench upon lấn, xâm lấnlớn trench upon someone”s land: lấn khu đất của ailớn trench upon someone”s time: lấn mất thì giờ của ai, làm mất đi thì tiếng của ai gần như là, ngay sát đến, xấp xỉhis answer trenched upon insolence: câu vấn đáp của hắn ta gần như là hỗn xượcđào rãnhtrench digger: thứ đào rãnhtrench excavator: lắp thêm đào rãnhhầmsilo trench: hầm xilotrench bin: bunke hầmtrench spoon: lắp thêm đào hầmtube trench: hào thực hiện cho hầm (lộ thiên)hàoabsorption trench: hào hấp thụaerobic trench: con đường hào ưa khícable trench: hào đặt cápcable trench: hào đặt dây cápdrain trench: hào tiêu nướcdrainage trench: hào tiêu nướcduct trench: hào để ốngduct trench: hào đặt đường ốngendless chain trench excavator: trang bị đào hào kiểu dáng xích vô tậnfighting trench: chiến hàofoundation trench: hào đặt mónggravel filled trench: hào phủ sỏigreen fodder trench: hào chứa cỏleaching trench: hào ngấm nướcmain cable trench: hào thiết yếu đặt dây điệnopen trench: hào lộ thiênopen trench: hào hởperimeter trench: hào trên chu vipile trench storage: kho xếp đống hàopilot trench: hào dẫnpipe trench: hào ốngpipe trench: hào đặt ốngprospecting trench: hào thăm dòseepage trench: hào thấm nướcsewer trench: hào để cốngshoring of trench: sự phòng đỡ hàotoe trench: hào sinh hoạt chân bờ dốctrench backfall: sự bao phủ hàotrench backfill: sự phủ hàotrench bottom: lòng hàotrench braces: hệ giằng gia cố gắng hàotrench cutting machine: trang bị đào hàotrench digger: máy đào hàotrench digging: sự đào hàotrench digging: đào hàotrench drain: sự tiêu nước qua hàotrench drain: hào tiêu nướctrench excavating plant: thiết bị đào hàotrench excavation: sự đào hàotrench excavator: đồ vật đào hàotrench excavator: thứ xúc đào hàotrench filling machine: máy lấp hàotrench hammer: búa váy hàotrench landfill: sự tủ đất hàotrench plough: sản phẩm đào hào phong cách càytrench plough: lắp thêm cày hàotrench rammer: nhiều loại thiết bị váy hàotrench sheeting: sự ốp hàotrench shoring system: hệ giằng phòng đỡ hàotrench tamper: các loại thiết bị váy hàotrench water intake: công trình xây dựng lấp nước sinh hoạt hàotrench water intake: dự án công trình lấy nước phong cách hàotube trench: hào áp dụng cho hầm (lộ thiên)utility trench: hào dẫnworking trench: hào thăm dòhào đại dương sâuhố móngmángroad trench formation: đáy lòng mángtrench excavation: đào mángmáng mươngmươngabsorption trench: mương thutrench excavator: đồ vật đào mươngtrench hoe: vật dụng đào mươngtrench method: cách thức đào mươngtrench sheeting: sự ốp mươngutility trench: mương cung cấprãnhcable trench: rãnh (đặt) cápcable trench: rãnh đặt cápdrainage trench: rãnh tiêuhillside trench beyond banquette: rãnh ven bé chạchopen trench: rãnh hởpilot trench: rãnh dẫnpipe trench: rãnh để ốngtrench bottom: đáy rãnhtrench digger: máy đào rãnhtrench excavation: đào rãnhtrench excavator: sản phẩm đào rãnhtrench excavator: trang bị sẻ rãnhtrench excavator: máy xẻ rãnhtrench hoe: vật dụng cạp rãnhtrench landfill: sự che đất rãnhutility trench: rãnh dẫnventilation trench: rãnh thông giósự nổ mìnLĩnh vực: cơ khí & công trìnhchân khay chống thẩm thấu (nền dập)tường kháng thấmdeep trench: tường chống thẩm thấu sâuwing trench: tường chống thấm cánhLĩnh vực: điệnkhai mươngLĩnh vực: xây dựnglỗ đàomương hẹpabsorption trenchhố thấm nước bẩncore trenchlõi kháng thấmcutoff trenchbê tôngfoundation trenchhố móngleaching trenchhố ngâm phân tách o hào, mương, rãnh § duct trench : hào đặt ống § prospecting trench : hào tra cứu hiểu


*Xem thêm: Ăn Rau Kinh Giới Là Gì ? Tác Dụng Của Kinh Giới, Phân Biệt Tía Tô Và Kinh Giới

trench

Từ điển Collocation

trench noun

ADJ. deep, narrow, shallow | muddy | defensive | enemy | communication, front-line

VERB + TRENCH dig

TRENCH + NOUN warfare

PREP. in the ~ life in the trenches in the First World War

Từ điển WordNet

n.

a ditch dug as a fortification having a parapet of the excavated earthany long ditch cut in the ground

v.

fortify by surrounding with trenches

He trenched his military camp

cut or carve deeply into

letters trenched into the stone

set, plant, or bury in a trench

trench the fallen soldiers

trench the vegetables

dig a trench or trenches

The National Guardsmen were sent out khủng trench

English Synonym với Antonym Dictionary

trenches|trenched|trenchingsyn.: channel ditch dugout foxhole moat

Thể Loại: San sẻ kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: Trench Là Gì – Trench Trong giờ đồng hồ Tiếng Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://herphangout.com Trench Là Gì – Trench Trong tiếng Tiếng Việt