Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tourism là gì

*
*
*

tourism
*

tourism /"tuərizm/ danh từ sự du lịch thú du lịch
du lịchcognitive tourism: du ngoạn để hiểu biếtforeign tourism: du lịch (ra) nước ngoàimixed types tourism: du lịch hỗn hợprailway tourism: du ngoạn đường sắtvehicle tourism: du ngoạn bằng ô tôwaste tourism: rác rưởi thải du lịchdu lịchagricultural tourism: du ngoạn thôn quêalternative tourism: phượt trao đổihouse congressional tourism caucus: đái ban phượt hạ việnmass tourism: phượt đại quy mônational tourism policy: chính sách du lịch quốc giatourism activities: các chuyển động du lịchtourism board: ủy ban du lịchtourism enclave: khu/vùng ốc đảo du lịchtourism enclave: khu vực tháp ngà du lịchtourism facilities: những biện nghi/tiện ích du lịchtourism growth: sự phạt triển/tăng trưởng du lịchtourism industry: kỹ nghệ du lịchtourism industry: ngành sale du lịchtourism planning: sự hoạch định du lịchtourism plant: cơ sở/cơ ngơi du lịchtourism policy: cơ chế du lịchtourism product: sản phẩm du lịchtourism receipts: thu nhập cá nhân từ du lịchsự đi du lịch
*

*Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 73 Luyện Tập Chung, Bài 1, 2, 3, 4 Sgk

*

tourism

Từ điển Collocation

tourism noun

ADJ. international, overseas | mass, package | expanding, increased | eco-friendly, ecological, environmental, green, sustainable | farm

VERB + TOURISM boost, increase, promote | be dependent upon, depend on, rely on The islands" economy is largely dependent upon tourism.

TOURISM + VERB boom, increase With the advent of the railways, tourism boomed. | decline, fall, slump

TOURISM + NOUN business, enterprise, industry, market, sector | development, promotion | strategy | officer | potential The thành phố is finally realizing its tourism potential.

PREP. through ~ The town survives mainly through tourism.

PHRASES a decline/downturn/drop in tourism, the development/promotion of tourism, earnings/income/revenue from tourism, the growth in/of tourism, the impact of tourism, an increase/a rise in tourism