Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo phát hành giúp cho học sinh học tập các năng lực giải toán tiểu học.Cuốn sách bao hàm bài tập rèn luyện của các phần vào sách giáo khoa toán lớp 5.Giới thiệu lịch trình học tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 :TOÁN LỚP 5 TẬP 1CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập tư tưởng về phân sốBài 2. Ôn tập: đặc điểm cơ bạn dạng của phân sốBài 3. Ôn tập: so sánh hai phân sốBài 4. Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép phân chia hai phân sốBài 9. Hỗn sốBài 10. Lếu số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Rèn luyện chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Rèn luyện chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tíchBài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Luyện tập chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Quan niệm số thập phânBài 33. định nghĩa số thập phân (tiếp theo)Bài 34: sản phẩm của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 36. Nhì phân số bằng nhauBài 37. đối chiếu hai phân số thập phânBài 38. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 39. Rèn luyện chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phânBài 41. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Luyện tập chungBài 47. Trường đoản cú kiểm traBài 48. Cùng hai số thập phânBài 49. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 50. Tổng nhiều số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ nhì số thập phânBài 53. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 54. Rèn luyện chungBài 55. Nhân một số thập phân với một trong những tự nhiênBài 56. Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một trong những thập phân với một số thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Rèn luyện chungBài 63. Chia một vài thập phân cho một vài tự nhiênBài 64. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 65. Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên mà thương tìm được là một vài thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một vài tự nhiên cho một vài thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một trong những thập phân cho một vài thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Rèn luyện chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 81+82. Luyện tập chungBài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túiBài 84. Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88. Rèn luyện chungBài 89. Từ kiểm traTOÁN LỚP 5 TẬP 2CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 2Bài 90. Hình thangBài 91. Diện tích s hình thangBài 92. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 93. Luyện tập chungBài 94. Hình tròn. Đường trònBài 95. Chu vi hình trònBài 96. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 97. Diện tích hình trònBài 98. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 99. Rèn luyện chungBài 100. Trình làng biểu đồ gia dụng hình quạtBài 101 + 102. Luyện tập về tính chất diện tíchBài 103. Luyện tập chungBài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106. Luyện tậpBài 107. Diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phươngBài 108. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 109. Luyện tập chungBài 110. Thể tích của một hìnhBài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112. Mét khốiBài 113. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhậtBài 115. Thể tích hình lập phươngBài 116 + 117. Luyện tập chungBài 118*. Reviews hình trụ. Trình làng hình cầuBài 119 + 120. Luyện tập chungBài 121. Từ bỏ kiểm traCHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀUBài 122. Bảng đơn vị đo thời gianBài 123. Cộng số đo thời gianBài 124. Trừ số đo thời gianBài 125. Luyện tậpBài 126. Nhân số đo thời gian với một sốBài 127. Phân tách số đo thời gian cho một sốBài 128. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 129. Rèn luyện chungBài 130. Vận tốcBài 131. Luyện tậpBài 132. Quãng đườngBài 133. Luyện tậpBài 134. Thời gianBài 135. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 136 + 137 + 138. Rèn luyện chungCHƯƠNG 5. ÔN TẬPBài 139. Ôn tập về số trường đoản cú nhiênBài 140 + 141. Ôn tập về phân sốBài 142 + 143. Ôn tập về số thập phânBài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượngBài 146. Ôn tập về đo diện tíchBài 147. Ôn tập về đo thể tíchBài 148. Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tíchBài 149. Ôn tập về đo thời gianBài 150. Phép cộngBài 151. Phép trừBài 152. Luyện tậpBài 153. Phép nhânBài 154. Luyện tậpBài 155. Phép chiaBài 156 + 157. Luyện tậpBài 158. Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gianBài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số trong những hìnhBài 160. Luyện tậpBài 161. Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hìnhBài 162. Luyện tậpBài 163. Rèn luyện chungBài 164. Một số dạng câu hỏi đã họcBài 165 + 166 + 167. Luyện tậpBài 168. Ôn tập về biểu đồBài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174.


Bạn đang xem: Toán sách giáo khoa lớp 5


Xem thêm: Toán Lớp 5 Bài Cộng Số Đo Thời Gian, Toán Lớp 5 Trang 132 Cộng Số Đo Thời Gian

Luyện tập chungBài 175. Tự đánh giá – VBT Toán 5