Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,{{ - 1} \over {21}} + {{ - 1} \over {28}} \cr & = {{( - 1).4} \over {21.4}} + {{( - 1).3} \over {28.3}} \cr & = {{ - 4} \over {84}} + {{ - 3} \over {84}}= {{ - 4+(-3)} \over {84}} \cr &= {{ - 7} \over {84}} = {{ - 7:7} \over {84:7}}\cr &= {{ - 1} \over {12}} \cr} \) 
Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 1 trang 10

LG b

\(\displaystyle\,\,{{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}}\) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng đưa về 2 phân số có cùng mẫu số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& {{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}} \cr & = {{ - 8} \over {18}} + \left( { - {{15} \over {27}}} \right)\cr & ={{ - 8:2} \over {18:2}} + {{-15:3} \over {27:3}} \cr & = {{ - 4} \over 9} + {{ - 5} \over 9} = {{ - 4+(-5)} \over 9}\cr & = {{ - 9} \over 9} = - 1 \cr} \)


LG c

\(\displaystyle\,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75\)

Phương pháp giải:

+ Đổi số thập phân ra phân số để thực hiện phép tính với phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\>

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75= {{ - 5} \over {12}} + {75\over 100} \cr &= {{ - 5} \over {12}} + {3 \over 4} \cr & \, = {{ - 5} \over {12}} + {9 \over {12}} = {{ - 5 + 9} \over {12}} \cr & \, = {4 \over {12}} = {4:4 \over {12:4}} = {1 \over 3} \cr} \)


LG d

\(\displaystyle\,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right)\)

Phương pháp giải:

+) Đổi số thập phân về dạng phân số rồi thực hiện phép tính với phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\<\begin{array}{l}\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\\dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\> 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right) = 3,5 + {2 \over 7} \cr & = {{35} \over {10}} + {2 \over 7} = {7 \over 2} + {2 \over 7} = {{49} \over {14}} + {4 \over {14}} \cr & = {{49 + 4} \over {14}} = {{53} \over {14}} = 3{{11} \over {14}} \cr} \)

herphangout.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 633 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng herphangout.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ, : Công Thức, Các Dạng Toán Và Bài Tập

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.