Giải bài tập SGK Toán 7 trang 82, 83 giúp các em học sinh lớp 7 em lưu ý giải những bài tập của bài bác 1 hai góc đối đỉnh ở trong chương 1 Hình học 7.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 hình học bài 1

Tài liệu giải những bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cùng với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 82, 83 Toán lớp 7 tập 1. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững vàng hơn kiến thức và kỹ năng trên lớp. Trong khi các bạn tham khảo thêm Đề kiểm soát 1 máu Chương I Hình học tập lớp 7. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Giải toán 7 Chương 1 bài bác 1: hai góc đối đỉnh

Giải bài tập toán 7 trang 82 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

A. Định nghĩa hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là nhì góc cơ mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Ví dụ: vào hình vẽ dưới đây thì ∠AOC với ∠BOD là nhì góc đối đỉnh

B. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Ví dụ: ∠AOC cùng ∠BOD là hai góc đối đỉnh thì ∠AOC = ∠BOD


Giải bài bác tập toán 7 trang 82 tập 1

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thẳng xx" cùng yy" giảm nhau trên O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:


a) Góc xOy và góc ... Là hai góc đối đỉnh vì chưng cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" và cạnh Oy là ... Của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy là góc xOy" là ... Bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh ... Và cạnh ...


a) Góc xOy và góc x"Oy" là nhì góc đối đỉnh bởi cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox" với cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".

b) Góc x"Oy và góc xOy" là nhì góc đối đỉnh bởi cạnh Ox" là tia đối của cạnh Ox với cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy".


Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) nhị góc tất cả mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là nhì góc ...

b) Hại con đường thẳng giảm nhau tạo thành nhì cặp góc ...


a) nhì góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc tê được gọi là nhì góc đối đỉnh.

b) hai đường thẳng cắt nhau chế tác thành nhị cặp góc đối đỉnh.


Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai tuyến phố thằng zz" và tt" cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.


Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là:

*
*

Cặp góc đối đỉnh đồ vật hai là:

*
*Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ góc xBy tất cả số đo bởi 60o. Vẽ góc đối đỉnh cùng với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bởi bao nhiêu độ ?


Vẽ hình minh họa:

Góc đối đỉnh với

*
*

*
*
là hai góc đối đỉnh nên:

*

Vậy

*


Giải bài tập Toán 7 trang 82 : Luyện tập

Bài 5 (trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) Vẽ góc ABC có đo bởi 56o.

b) Vẽ góc ABC" kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC".

c) Vẽ góc C"BA" kề bù cùng với góc ABC". Tính số đo của góc C"BA".


a) Vẽ hình:

b) Góc ABC" kề bù với góc ABC

Suy ra

*

hay

*

c) Cách 1:

Góc C"BA" kề bù với góc ABC"

Suy ra

*

hay

*

Cách 2:

*
đối đỉnh với
*

Suy ra

*


Bài 6 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau làm sao để cho trong các góc chế tạo thành tất cả một góc 47o. Tính số đo những góc còn lại


Giả sử hai đường thẳng xx" cùng yy" giảm nhau tại O cùng

*
như hình vẽ

Suy ra

*
(hai góc đối đỉnh)

*
(hai góc kề bù)

*

Lại có:

*
(cặp góc đối đỉnh)

*


Bài 7 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Ba con đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên những cặp góc bằng nhau.


Vẽ hình:

Các cặp góc bằng nhau là:

*

*

*

*


Bài 8 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ hai góc có chung đỉnh và tất cả cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.Hình a: Vẽ mặt đường thằng xy" trên xy" rước điểm OVẽ góc

*
với
*

Hình b:

Vẽ góc

*

Từ O vẽ tia Ox" bất kể ( chưa phải là tia đối của Ox, Oy)

Vẽ góc

*


Bài 9 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh cùng với góc xAy. Hãy viết tên nhì góc vuông ko đối đỉnh.


Hai góc vuông không đối đỉnh là:

+ Góc xAy và góc x’Ay.

+ Góc x’Ay và góc x’Ay’

+ Góc x’Ay’ cùng góc xAy’

+ Góc xAy’ và góc xAy.

Xem thêm: “ Cục Súc Là Gì ? Hiểu Đúng Về Cục Súc Và Các Thuật Ngữ Liên Quan


Bài 10 (trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đố. Hãy vẽ một đường thẳng red color cắt một đường thẳng xanh bên trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). đề nghị gấp tờ giấy ra làm sao để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?


Phải cấp tờ giấy làm sao cho tia red color trùng cùng với tia greed color để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Chương 2: Hàm số với đồ thị Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hình học tập - Chương 2: Tam giác