Giải bài xích 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 9. Phần dưới vẫn hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm tốt kiến thức bài bác học.


A. Hoạt động khởi động

1. Chúng ta nói đúng tốt sai?

Mọi số hữu tỉ mọi viết được bên dưới dạng phân số$fracab$ với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài cộng trừ số hữu tỉ

Trả lời:

Bạn nói đúng. Vày số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số$fracab$ với a, b$in$ Z; b$ eq$ 0.

2. Lập những số hữu tỉ bởi nhau

Sử dụng những số sau để chế tạo thành các số hữu tỉ bằng nhau: 2; 4; 6; 3.

Trả lời:

Các cặp số hữu tỉ đều nhau là:$frac24$ với $frac36$; $frac42$ với $frac63$; $frac23$ với $frac46$;$frac64$ và $frac32$.

B. Vận động hình thành con kiến thức

1. "Tìm giải thưởng toán học cụ giới"

Điền công dụng các phép tính phù hợp vào địa điểm chấm bên dưới đây. Tiếp nối viết các chữ tương xứng với các số tìm được vào những ô vuông ngơi nghỉ hàng bên dưới cùng, em sẽ hiểu rằng tên của giải thưởng toán học cơ mà giáo sư Ngô Bảo Châu chiếm được vào thời điểm năm 2010.

S.$frac-139$ +$frac-152$ = ... E.$frac-69$ +$frac-1216$ = ... L.$frac-25$ -$frac-311$ = ...

F.$frac-512$ + 0,75 = ... I. 3,5 -$frac-27$ = ... D.$frac-34$ + 0 = ...

$frac13$ -1$frac512$ $frac-34$

$frac5314$ $frac-755$ $frac-7156$

Trả lời:

S.$frac-139$ +$frac-152$ = $frac-4156$ +$frac-3156$ = $frac(-4) + (-3)156$ = $frac-7156$

E.$frac-69$ +$frac-1216$ = $frac-23$ +$frac-34$ = $frac-812$ +$frac-912$ = $frac(-8) + (-9)12$ = $frac-1712$ = -1$frac512$

L.$frac-25$ -$frac-311$ = $frac-2255$ -$frac-1555$ = $frac(-22) - (-15)55$ = $frac-755$

F.$frac-512$ + 0,75 = $frac-512$ +$frac34$ = $frac-512$ +$frac912$ = $frac(-5) + 912$ = $frac412$ = $frac13$

I. 3,5 -$frac-27$ = $frac72$ - $frac-27$ = $frac4914$ - $frac-414$ = $frac49 - (-4)14$ = $frac5314$

D.$frac-34$ + 0 = $frac-34$

Như vậy, giải thưởng toán học mà giáo sư Ngô Bảo Châu giành được năm 2010 là FIELDS.

2. Tra cứu x, biết: x - $frac12$ = -$frac23$; $frac27$ - x = - $frac34$.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Grab Nghĩa Là Gì, Hướng Dẫn Toàn Tập Về Grab Mới Nhất

Trả lời:

x - $frac12$ = -$frac23$ $Rightarrow$ x = -$frac23$ + $frac12$ $Rightarrow$ x = -$frac46$ + $frac36$ $Rightarrow$ x = $frac-4 + 36$ $Rightarrow$ x = $frac-16$;

$frac27$ - x = - $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac27$ + $frac34$ $Rightarrow$ x = $frac828$ + $frac2128$ $Rightarrow$ x = $frac8 + 2128$ $Rightarrow$ x = $frac2928$.