- Chọn bài xích -Chia một số thập phân với một số trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà lại thương tìm kiếm được là một số thập phânLuyện tập trang 68Chia một số trong những tự nhiên cho một vài thập phânLuyện tập trang 70Chia một số trong những thập phân cho một trong những thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập tầm thường trang 72Luyện tập phổ biến trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập tầm thường trang 79Luyện tập thông thường trang 80Giới thiệu máy tính bỏ túiSử dụng máy tính xách tay bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 rèn luyện chung trang 79 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : thời điểm cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

b) nếu từ thời điểm cuối năm 2001 mang lại năm 2002 số dân của phường kia cũng tăng thêm bấy nhiêu tỷ lệ thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường kia là bao nhiêu người?

Lời giải:

a) đối với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 fan là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng cùng số tiền đó bằng 7% số tiền quăng quật ra. Để tính số vốn của bạn đó, ta buộc phải tính: