Một cửa hàng bán củ quả (trái cây) chiếm được (1800000) đồng, tính ra số tiền lãi bởi (20\%) số chi phí mua. Hỏi tiền vốn để sở hữ số trái cây đó là bao nhiêu đồng ?
Bạn đang xem: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20%

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Coi số chi phí vốn để sở hữ số hoa quả sẽ là (100\%).

Tiền cung cấp hoa quả chiếm phần số phần trăm so với tiền vốn là:

(100\% + 20\% = 120\% )

Số tiền vốn để mua hoa trái là:

(1800000 : 120 imes 100= 1500000) (đồng)

Đáp số: (1500000) đồng.

herphangout.com

 


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com
Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 - Các Dạng Toán Hình Học Lớp 5 Có Lời Giải

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.