Người ta làm một chiếc hộp kiểu dáng chữ nhật bởi bìa. Biết rằng hộp đó gồm chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy mẫu hộp đó?

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- thứu tự xếp các hộp hình lập phương tất cả cạnh 1dm vào vào thùng, sau khi xếp 2 lớp hình lập phương cạnh 1dm thì vừa đầy hộp.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 118 bài 3

- Tính số hình lập phương có trong một lớp : 5 × 3 = 15 hình lập phương.

- Tình số hình lập phương bắt buộc xếp để đầy thùng = số hình lập phương có trong 1 lớp × 2.


Lời giải đưa ra tiết

Sau lúc xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3. 

Mỗi lớp tất cả số hình lập phương 1dm3 là:

5 × 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy vỏ hộp là:

15 × 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 123 Luyện Tập Chung, Giải Bài Tập 1,2,3 Trang 123 Sgk Toán Lớp 5

herphangout.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng herphangout.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.