Các bài bác tập 1, 2, 3, 4 vào SGK Toán 5 trang 100, 101 phần lớn được tư liệu giải Toán lớp 5 trang 100, 101, rèn luyện chung giải đáp rất bỏ ra tiết. Các em học viên lớp 5 chăm chú là tiếp thu kiến thức xong, xem lại cách làm để áp dụng cho phù hợp.

Đề bài:Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ lâu năm của tua dây.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100 luyện tập chung

*

Phương pháp giải:Quan gần cạnh hình vẽ ta thấy: diện tích s hình đã chỉ ra rằng tổng diện tích s hình chữ nhật cùng hai nửa mặt đường tròn.- Tính chiều lâu năm của hình chữ nhật- Tính diện tích s hình chữ nhật bằng phương pháp lấy chiều lâu năm (vừa search được) đem nhân với chiều rộng lớn (đã biết)- Tính diện tích hai nửa hình tròn khi biết buôn bán kính bằng cách sử dụng công thức: S = r x r x 3,14 - Tính diện tích hình đã cho bằng phương pháp lấy diện tích s hình chữ nhật đem cộng với diện tích của hai nửa hình tròn. 

Đáp án:Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)Diện tích của nhị nửa hình tròn trụ là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)Diện tích hình đã đến là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2) Đáp số: 293, 86cm2.

4. Giải bài bác 4 trang 100, 101 SGK Toán 5

Đề bài:Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:Diện tích phần vẫn tô color của hình vuông vắn ABCD là:

*
A. 13,76cm2B. 114,24cm2C. 50,24cm2D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:Diện tích phần sơn màu bằng diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi diện tích s của hình tròn với 2 lần bán kính là 8cm.

Đáp án:=> Đáp án A.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, 101, rèn luyện chung ngắn gọn 

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Một gai dây thép được uốn nắn như hình bên. Tính độ nhiều năm của tua dây.Đáp án: Độ nhiều năm của sợ dây thép chính là tổng chu vi các hình tròn có nửa đường kính 7cm với 10cm.Độ lâu năm dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)Đáp số: 106,76 (cm)

Bài 2 trang 100 SGK Toán 5Hai hình tròn trụ có cùng trung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn bé nhỏ bao nhiêu xăng-ti-mét ?

*
Lời giải: Bán kính của hình trụ là: 60 + 15 = 75 (cm)Chu vi của hình tròn lớn là: 75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)Chu vi của hình tròn nhỏ nhắn là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)Chu vi hình trụ lớn dài thêm hơn chu vi hình tròn bé là:471 – 376,8 = 94,2 (cm)Đáp số: 94,2cm

Bài 3 trang 101 SGK Toán 5Hình bên tạo do hình chữ nhật với hai nửa con đường tròn (xem hình vẽ).Tính diện tích hình đó.Lời giải: Diện tích hình sẽ hco là tổng diện tích hình chữ nhật cùng hai nửa mặt đường tròn.Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)Diện tích của nhị nửa hình tròn trụ là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)Đáp số: 293, 86cm2

Chương I họ làm quen với những đơn vị đo, trong số đó Héc-ta được áp dụng nhiều. Thuộc xem gợi nhắc Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 nhằm học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 4 trang 101 SGK Toán 5Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:Diện tích phần đã tô color của hình vuông ABCD là:A. 13,76cm2 B. 114,24cm2 C. 50,24cm2D. 136, 96cm2Lời giả: diện tích phần tô màu sắc là hiệu của diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình tròn trụ với 2 lần bán kính là 8cm.=> Đáp án A.

-------------- HẾT ----------------

Trong công tác học Toán lớp 5 phần tiêu diệt hai số thập phân là một nội dung đặc trưng các em cần chăm chú luyện tập Trừ nhì số thập phân đầy đủ.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất, Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5

Trên đó là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 100, 101, luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước ngôn từ bài ra mắt biểu đồ dùng hình quạt qua phần Giải Toán lớp 5 trang 102 và bài luyện tập về tính diện tích s qua phần Giải Toán lớp 5 trang 104 để học giỏi Toán 5 hơn.

https://herphangout.com/giai-bai-tap-trang-100-101-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38606n.aspx