Các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán 5 trang 100, 101 đều được tài liệu giải Toán lớp 5 trang 100, 101, Luyện tập chung hướng dẫn rất chi tiết. Các em học sinh lớp 5 chú ý là học tập xong, xem lại công thức để áp dụng cho phù hợp.

Đề bài:Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100 luyện tập chung

*

Phương pháp giải:Quan sát hình vẽ ta thấy: Diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.- Tính chiều dài của hình chữ nhật- Tính diện tích hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài (vừa tìm được) đem nhân với chiều rộng (đã biết)- Tính diện tích hai nửa hình tròn khi biết bán kính bằng cách sử dụng công thức: S = r x r x 3,14 - Tính diện tích hình đã cho bằng cách lấy diện tích hình chữ nhật đem cộng với diện tích của hai nửa hình tròn. 

Đáp án:Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)Diện tích của hai nửa hình tròn là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2) Đáp số: 293, 86cm2.

4. Giải bài 4 trang 100, 101 SGK Toán 5

Đề bài:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

*
A. 13,76cm2B. 114,24cm2C. 50,24cm2D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:Diện tích phần tô màu bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình tròn với đường kính là 8cm.

Đáp án:=> Đáp án A.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, 101, Luyện tập chung ngắn gọn 

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.Đáp án: Độ dài của sợ dây thép chính là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7cm và 10cm.Độ dài dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)Đáp số: 106,76 (cm)

Bài 2 trang 100 SGK Toán 5Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

*
Lời giải: Bán kính của hình tròn là: 60 + 15 = 75 (cm)Chu vi của hình tròn lớn là: 75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)Chu vi của hình tròn bé là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:471 – 376,8 = 94,2 (cm)Đáp số: 94,2cm

Bài 3 trang 101 SGK Toán 5Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).Tính diện tích hình đó.Lời giải: Diện tích hình đã hco là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)Diện tích của hai nửa hình tròn là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)Đáp số: 293, 86cm2

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 4 trang 101 SGK Toán 5Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:A. 13,76cm2 B. 114,24cm2 C. 50,24cm2D. 136, 96cm2Lời giả: Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình tròn với đường kính là 8cm.=> Đáp án A.

-------------- HẾT ----------------

Trong chương trình học Toán lớp 5 phần bài Trừ hai số thập phân là một nội dung quan trọng các em cần chú ý luyện tập Trừ hai số thập phân đầy đủ.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất, Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 100, 101, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Giới thiệu biểu đồ hình quạt qua phần Giải Toán lớp 5 trang 102 và bài Luyện tập về tính diện tích qua phần Giải Toán lớp 5 trang 104 để học tốt Toán 5 hơn.

https://herphangout.com/giai-bai-tap-trang-100-101-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38606n.aspx