a) Tính rồi so sánh giá trị của ((a imes b ) imes c) cùng (a imes (b imes c))

(a)

(b)

(c)

((a imes b ) )( imes c)

(a imes )((b imes c))

(2,5)

(3,1)

(0,6)

 

 

(1,6)

(4)

(2,5)

 

 

(4,8)

(2,5)

(1,3)

 

 

b) Tính: 

(9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)




Bạn đang xem: Giải bài tập toán 5 bài luyện tập trang 61

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và phối hợp của phép nhân số thập phân để tính.


Lời giải bỏ ra tiết

a) (2,5 x 3,1) x 0,6 2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6 = 2,5 x 1,86

= 4 ,65 = 4,65

b) (1,6 x 4) x 2,5 1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5 = 1,6 x 10

= 16 = 16

c) (4,8 x 2,5) x 1,3 4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3 = 4,8 x 3,25

= 15,6 = 15,6

 

Giá trị của ((a imes b ) imes c) và (a imes (b imes c)) luôn luôn luôn bằng nhau:

((a imes b ) imes c =a imes (b imes c))

b) (9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(= 9,65 imes ( 0,4 imes 2,5) ) = 7,38 x (1,25 x 80)

(= 9,65 imes 1 ) = 7,38 x 100

(= 9,65 ) = 738

 

+) (0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)

( = 10 imes 9,84 ) = 34,3 x (5 x 0,4)

(= 98,4) = 34,3 x 2

= 68,6

 

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 626 phiếu

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*



Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 31, 32, Giải Bài Tập Trang 31 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.