Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là: vào bể có 25 con cá, trong số ấy có 20 con cá chép. Tỉ số tỷ lệ của số cá chép và số cá vào bể là:A.5% B.20% C.80% D.100%


Chữ số 3 trong các thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3 B. (dfrac310) C. (dfrac3100) D. (dfrac31000)

Phương pháp giải:

Xác định sản phẩm của chữ số 3 rồi xác định giá trị của nó. 

Lời giải chi tiết:

Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy quý hiếm của chữ số 3 trong số thập phân đã mang đến là (dfrac310).

Bạn đang xem: Toán lớp 5: luyện tập chung trang 89

Chọn lời giải B.


Trong bể bao gồm 25 bé cá, trong số đó có đôi mươi con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá vào bể là:

A.5% B.20% C.80% D.100%

Phương pháp giải:

Muốn search tỉ số xác suất của số cá chép vàng và số cá vào bể ta tìm kiếm thương giữa đôi mươi và 25, sau đó nhân yêu mến với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên bắt buộc tích tra cứu được.

Lời giải đưa ra tiết:

Tỉ số xác suất của số chú cá chép và số cá vào bể là:

đôi mươi : 25 = 0,8 = 80%

Chọn giải đáp C .


2800g bởi bao nhiêu ki-lô-gam ? 

A. 280kg B. 28kg C. 2,8kg D. 0,28kg

Phương pháp giải:

Ta bao gồm (1kg=1000g). 

Muốn đổi một trong những từ đơn vị gam sang đơn vị chức năng ki-lô-gam ta chỉ cần lấy số đó chia cho 1000.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có (1kg=1000g) tuyệt (1g= dfrac11000kg).

Do đó: (2800g= dfrac28001000kg=2,800kg = 2,8kg)

Chọn câu trả lời C. 


Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18 b) 95,64 – 27,35

c) 31,05 × 2,6 d) 77,5 : 2,5

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đang học về các phép tính cùng với số thập phân.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm:

a) (8m ;5dm = ... M);

b) ( 8m^2 ; 5dm^2 = ...m^2)

Phương pháp giải:

- xác minh hai đơn vị đo độ dài đã mang đến và tìm mối liên hệ giữa chúng.

- Đổi số đo độ lâu năm hoặc diện tích s đã cho thành hỗn số gồm phần phân số là phân số thập phân.

- Đổi lếu số vừa kiếm được thành số thập phân gọn nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta có: a) (8m ;5dm = 8, dfrac510m = 8,5 m);

b) ( 8m^2 ; 5dm^2 =8, dfrac5100m^2 =8,05 m^2)

Vậy: a) (8m ;5dm = 8,5 m);

b) ( 8m^2 ; 5dm^2 = 8,05m^2)


Bài 3 trang 90


Video khuyên bảo giải


Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400cm2 (xem hình vẽ). Tính diện tích s của hình tam giác MDC.

*

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật: AD = AM + MD.

- Tính chiều dài hình chữ nhật = diện tích : chiều rộng.

- diện tích s tam giác MDC = (MD x DC) : 2.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 121 Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật, Toán Lớp 5 Trang 121 Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm cạnh AD (hay chiều rộng hình chữ nhật ABCD) là:

25 + 15 = 40 (cm)

Độ nhiều năm cạnh DC (hay chiều dài hình chữ nhật ABCD) là:

2400 : 40 = 60 (cm)

Tam giác MDC là tam giác vuông nên diện tích tam giác MDC là:

25 × 60 : 2 = 750 (cm2)

Đáp số: 750cm2.


Bài 4 trang 90


Video lí giải giải


Tìm hai cực hiếm số của (x) sao cho:

(3,9

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý