Hướng dẫn giải bài bác tập Toán lớp 5 Bài: rèn luyện chung trang 73 hay, ngắn gọn, bám đít nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5, hỗ trợ các em ôn luyện đạt công dụng nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 73 luyện tập chung


Sau mỗi chương học để tránh triệu chứng đánh rơi con kiến thức, các em học viên cần tích cực và lành mạnh giải những dạng bài xích tập cuối từng bài, nhất là các bài bác trong phần rèn luyện chung chứa các bài tổng hợp kiến thức trong chương giúp các em ôn tập một cách bao quát nhất. Dưới đấy là hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán lớp 5 trang 73: luyện tập chung từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm tay nghề chia sẻ, mời các em thuộc quý thầy cô xem thêm dưới đây.

Toán lớp 5 trang 73: rèn luyện chung

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 5) luyện tập chung : 

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Phương pháp giải:

Xem lại hướng dẫn giải pháp đặt tính chia một số thập phân cho một trong những tự nhiên tại phần Giải bài xích 1 trang 64 SGK Toán 5 Luyện tập. 

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 5) luyện tập chung : 

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Phương pháp giải:

- Biểu thức tất cả dấu ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, bên cạnh ngoặc sau.

- Biểu thức tất cả chứa phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép phân chia trước, phép cộng và phép trừ sau.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 5) luyện tập chung : 

Một bộ động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi tất cả 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong từng nào giờ?

Phương pháp giải:

Tính số giờ hộp động cơ đó chạy được ta rước số lít dầu phân chia cho số lít dầu tiêu tốn khi bộ động cơ chạy 1 giờ.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Có 120l dầu thì hộp động cơ chạy được trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ.

Bài 4 (trang 73 SGK Toán 5) luyện tập chung : 

Tìm x:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15 : 12,5

x = 1,2

File mua miễn phí giải mã bài tập toán Lớp 5 trang 73: luyện tập chung:

Hy vọng tài liệu đang hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chủ yếu xác.

Xem thêm: Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5 Trang 62 Luyện Tập Chung, Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5

Ngoài ra những em học sinh và thầy cô bao gồm thể tham khảo thêm nhiều tư liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, lý giải giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được update liên tục tại chăm trang của chúng tôi.