Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 Bài: Luyện tập chung trang 73 hay, ngắn gọn, bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5, hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 73 luyện tập chung


Sau mỗi chương học để tránh tình trạng đánh rơi kiến thức, các em học sinh cần tích cực giải các dạng bài tập cuối mỗi bài, đặc biệt là các bài trong phần luyện tập chung chứa các bài tổng hợp kiến thức trong chương giúp các em ôn tập một cách tổng quát nhất. Dưới đây là hướng dẫn giải chi tiết bài tập Toán lớp 5 trang 73: Luyện tập chung từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ, mời các em cùng quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Toán lớp 5 trang 73: Luyện tập chung

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 5) Luyện tập chung : 

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Phương pháp giải:

Xem lại hướng dẫn cách đặt tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên ở phần Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 5 Luyện tập. 

Hướng dẫn giải chi tiết:

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 5) Luyện tập chung : 

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép chia trước, phép cộng và phép trừ sau.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

= 55,2 : 2,4 – 18,32

= 23 – 18,32

= 4,68

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 5) Luyện tập chung : 

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải:

Tính số giờ động cơ đó chạy được ta lấy số lít dầu chia cho số lít dầu tiêu thụ khi động cơ chạy 1 giờ.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

120 : 0,5 = 240 (giờ)

Đáp số: 240 giờ.

Bài 4 (trang 73 SGK Toán 5) Luyện tập chung : 

Tìm x:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

x = 4,27

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c) x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15 : 12,5

x = 1,2

File tải miễn phí lời giải bài tập toán Lớp 5 trang 73: Luyện tập chung:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

Xem thêm: Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5 Trang 62 Luyện Tập Chung, Bài 2 Trang 62 Sgk Toán 5

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, hướng dẫn giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.