Giải Toán lớp 5: rèn luyện chung giúp các em học viên lớp 5 tham khảo, xem gợi ý câu trả lời 5 bài tập trong SGK Toán 5 trang 177, 178. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng vậy lại kiến thức, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 177 sgk toán 5

Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài luyện tập chung trang 177 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của herphangout.com:


Giải bài xích tập Toán 5 trang 177, 178

Bài 1

Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ khoảng 30 phút : 5


Đáp án

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05

= 6,78 – 13,735 : 2,05 (thực hiện tại phép tính cùng trong ngoặc trước)

= 6,78 – 6,7 (thực hiện phép chia trước)

= 0,08.

b) 6 tiếng 45 phút + 14 giờ 1/2 tiếng : 5

= 6 tiếng 45 phút + 2 tiếng 54 phút (thực hiện nay phép phân chia trước)

= 9h 39 phút.

Bài 2

Tìm số trung bình cùng của:

a) 19 ; 34 với 46.

b) 2,4; 2,7; 3,5 với 3,8.

Đáp án

a) Trung bình cùng của tía số = tổng 3 số : 3

Số trung bình cùng của 19; 34 với 46 là:

(19 + 34 + 46) : 3 = 33.

b) Trung bình cộng của 4 số = tổng 4 số : 4

Số trung bình cùng của 2,4; 2,7; 3,5 cùng 3,8 là:

(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8) : 4 = 3,1.

Đáp số: a) 33; b) 3,1.

Bài 3

Một lớp học gồm 19 học viên trai, số học viên gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học viên gái?

Tóm tắt

Học sinh trai: 19

Học sinh gái nhiều hơn nữa trai: 2

% học sinh trai ?

% học sinh gái ?

Đáp án

Số học sinh nữ của lớp là:


19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học viên cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp là:

19 : 40 = 0,475 = 47,5%.

Tỉ số phần trăm học sinh nữ và học viên cả lớp là:

21 : 40 = 52,5%

Đáp số: 47,5%; 52,5%.

Bài 4

Một thư viện bao gồm 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng lên 20% (so cùng với số sách của năm trước). Hỏi sau 2 năm thư viện đó có toàn bộ bao nhiêu quyển sách?

Đáp án

Số sách tăng bởi 20% của 6000 quyển sách

Sau năm thứ nhất số sách thư viện tăng lên là:

6000 x trăng tròn : 100 = 1200 (quyển)

Số sách cũ là 6000 quyển, thêm số sách tăng là 1200 quyển.

Sau năm thứ nhất số sách tủ sách có tất cả là:

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Số sách tăng sau năm thứ 2 bằng 20% của 7200.

Sau năm thiết bị hai số sách thư viện tạo thêm là:

7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)

Số sách cũ là 7200 quyển, thêm số sách tăng là 1440 quyển

Sau năm đồ vật hai số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển sách.

Bài 5

Một tàu thủy lúc xuôi chiếc với gia tốc 28,4 km/ giờ. Khi ngược mẫu có tốc độ 18.6 km/giờ. Tính tốc độ tàu thủy lúc nước yên lặng và gia tốc của chiếc nước?

Đáp án


Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bởi hiệu tốc độ của tàu thủy lúc đi xuôi dòng và lúc đi ngược dòng.

Xem thêm: Toán Lớp 4: Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Số Tự Nhiên Trang 162

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng có gia tốc 28,4km/giờ, lúc ngược loại có tốc độ 18,6km/giờ

Vận tốc của làn nước là:

(28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/h)

Vận tốc tàu thủy khi xuôi loại có gia tốc 28,4km/giờ, gia tốc dòng nước là 4,9km/giờ.