Hướng dẫn giải bài bác tập Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình trụ hay, ngắn gọn, bám sát đít nội dung sách giáo khoa Toán lớp 5. Hỗ trợ các em ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3 trang 100 sgk toán 5: diện tích hình tròn


Để ôn luyện sâu loài kiến thức, những em cần tích cực giải các bài tập vào sách giáo khoa với sách bài tập từ kia tìm ra phương thức giải hay cho các dạng toán, chuẩn bị tốt cho các kì thi chuẩn bị tới. Dưới đó là hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 100 diện tích s hình tròn không thiếu nhất từ đội ngũ chuyên viên giàu khiếp nghiệm chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học viên cùng quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Tham khảo các bài trước đó:

Giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập rất đầy đủ nhất

Giải bài 62: Chu vi hình tròn trụ Toán lớp 5 không thiếu thốn nhất

Giải Toán lớp 5: hình tròn - Đường tròn 96, 97 không hề thiếu nhất

Toán lớp 5 trang 100: diện tích hình tròn

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm

c) r = 3/5 m

Phương pháp giải

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.

S= r × r × 3,14

(S là diện tích s hình tròn, r là bán kính hình tròn).

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a) diện tích hình tròn trụ là:

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b) diện tích hình tròn là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c) diện tích hình tròn trụ là:

3/5 x 3/5 x 3,14 = 1,1304 (m2)

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tính diện tích hình tròn trụ có đường kính d:

a) d = 12cm;

b) d = 7,2dm

c) d = 4/5 m

Phương pháp giải

- Tính bán kính hình tròn: r = d : 2

- Tính diện tích hình tròn: S= r × r × 3,14.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

a) bán kính hình tròn trụ dài:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) bán kính hình tròn dài:

7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là:

3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) buôn bán kính hình tròn trụ dài:

4/5 : 2 = 0,4 (m)

Diện tích hình trụ là:

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 5): 

Tìm diện tích s một phương diện bàn hình tròn trụ có nửa đường kính 45cm

Phương pháp giải

Diện tích phương diện bàn bằng diện tích hình trụ có bán kính r = 45cm và bởi r × r × 3,14.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Diện tích phương diện bàn đó là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

6358,5cm2= 63,585 dm2

Đáp số: 63,585dm2

File tải hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 5 trang 100 (Diện tích hình tròn):

Hy vọng tài liệu đang hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô giáo xem thêm và đối chiếu đáp án bao gồm xác.

Xem thêm: Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật

►Ngoài ra các em học sinh và thầy cô bao gồm thể đọc thêm nhiều tư liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn toán như đề bình chọn học kì, 1 tiết, 15 phút bên trên lớp, trả lời giải sách giáo khoa, sách bài xích tập được cập nhật liên tục tại chăm trang của chúng tôi.