Tính diện tích s hình thang biết :a) Độ dài hai lòng lần lượt là 12cm với 8cm; chiều cao là 5cm.b) Độ lâu năm hai đáy lần lượt là 9,4m với 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 93, 94 diện tích hình thang


Tính diện tích hình thang biết :

a) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; độ cao là 5cm.

b) Độ lâu năm hai lòng lần lượt là 9,4m và 6,6m; độ cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình thang đó là:

( dfrac(12+8) imes 5 2 = 50;(cm^2)) 

b) diện tích của hình thang kia là:

( dfrac(9,4 + 6,6) imes 10,52 = 84;(m^2)) 


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Tính diện tích s mỗi hình thang sau: 

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích hình thang: 

(S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s của hình thang kia là:

( dfrac(4+9) imes 5 2 = 32,5;(cm^2))

Đáp số: (32,5cm^2.)

b) diện tích s của hình thang đó là:

( dfrac(3 + 7) imes 42 = 20;(cm^2))

Đáp số: (20cm^2.)


Bài 3


Video gợi ý giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (110m) với (90,2m). Chiều cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = (đáy khủng + lòng bé) : 2

- diện tích thửa ruộng = (đáy lớn + lòng bé) × độ cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m và 90,2m.

Chiều cao: bằng trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ... (m^2) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

((110 + 90,2) : 2 = 100,1; (m) )

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(dfrac(110+90,2) imes 100,12)(= 10020,01 ; (m^2))

Đáp số: (10020,01m^2. )

herphangout.com


Lý thuyết

Quy tắc: diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là (18cm) cùng (14cm); chiều cao là (9cm).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (4m) và (25dm); chiều cao là (32dm).

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 112 Sgk Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 112

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.