( 2dfrac35) ; ( 5dfrac49) ; ( 9dfrac38) ; ( 12dfrac710).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 14


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Có thể viết lếu láo số thành một phân số có:

- Tử số bằng phần tại sao với mẫu mã số rồi cùng với tử số ở vị trí phân số.

- mẫu số bằng mẫu số ở chỗ phân số.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 164, 165, 166 Ôn Tập Về Biểu Đồ Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐


Lời giải bỏ ra tiết

( displaystyle 2dfrac35 = 2 imes 5 + 3 over 5 =dfrac135) ;

( displaystyle 5dfrac49 = 5 imes 9 + 4 over 9 =dfrac499) ;

( displaystyle 9dfrac38= 9 imes 8 + 3 over 8 =dfrac758) ;

( displaystyle 12dfrac710 = 12 imes 10 + 7 over 10 =dfrac12710) . 

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.