Giải bài xích tập trang 110 SGK bài luyện tập Toán 5. Câu 1: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 110, luyện tập


Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) CHiều lâu năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài (frac45)m, chiều rộng (frac13)m với chiều cao (frac14)m.

Bài giải:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

((frac45) + (frac13)) x 2 x (frac14) = (frac1730) (m2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là: 

(frac45) x (frac13) = (frac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(frac1730) + (frac415) x 2 = (frac1110) (m2)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Một mẫu thùng không nắp những thiết kế chữ nhật gồm chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Fan ta sơn mặt ngoại trừ của thùng. Hỏi diện tích quét tô là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

8dm = 0,8m

Diện tích bao phủ của loại thùng là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)

Diện tích quét sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)

Đáp số: 4,26m2

Bài 3 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

*

*

a) diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích s xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bởi nhau.

d) diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bằng nhau.

Xem thêm: Sách Giải Toán 5 Bài: Giới Thiệu Máy Tính Bỏ Túi Trang 81, Toán Lớp 5: Giới Thiệu Máy Tính Bỏ Túi Trang 81

Bài giải:

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Chú ý: Hình vỏ hộp chữ nhật đang cho đều nhau nhưng đặt ở hai vị trí khác nhau nên có diện tích s toàn phần bằng nhau nhưng diện tích xung quanh không giống nhau.