Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện này giúp những em ôn luyện, củng cố kiến thức liên quan tiền tới diện tích hình tròn. Các em nhớ xem thêm kỹ cách thức giải bài bác để biết cách giải, áp dụng công thức vào bài xích làm xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 100


 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện (gồm phương pháp giải)

1. Chỉ dẫn giải bài bác 1 - Giải Toán 5 trang 100, luyện tập

Đề bài:Tính diện tích hình tròn trụ có nửa đường kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

Phương pháp giải:- áp dụng công thức tính diện tích hình tròn khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- rứa số khớp ứng vào công thức, tính toán cẩn thận để tìm ra tác dụng đúng nhất. 

Đáp án:a) Diện tích hình tròn có nửa đường kính r = 6cm là 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) Diện tích hình tròn trụ có bán kính r = 0,35dm là 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2) Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2).

2. Hướng dẫn giải bài bác 2 - Giải Toán lớp 5 rèn luyện trang 100

Đề bài:Tính diện tích hình trụ biết chu vi C = 6,28cm.

Phương pháp giải:- bước 1: Từ cách làm tính chu vi hình tròn: C = d x 3,14 ta tính được 2 lần bán kính của hình tròn: d = C : 3,14 (d là mặt đường kính).- cách 2: Biết số đo mặt đường kính, ta suy ra độ dài buôn bán kính: r = d : 2.- bước 3: vận dụng công thức tính diện tích hình tròn trụ khi biết bán kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).

Đáp án:Đường kính của hình tròn trụ là:6,28 : 3,14 = 2 (cm)Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)Diện tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2) Đáp số: 3,14cm2

3. Hướng dẫn giải bài 3 - Giải Toán 

Đề bài:Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao bọc miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Phương pháp giải:- cách 1: Tính diện tích s của mồm giếng, bằng phương pháp vận dụng bí quyết tính diện tích hình trụ khi biết nửa đường kính (r): C = r x r x 3,14 (Giá trị của số pi = 3,14).- cách 2: Tính nửa đường kính của hình trụ lớn, bằng cách lấy bán kính miệng giếng đem cùng với bán kính thành giếng.- bước 3: vận dụng công thức C = r x r x 3,14 để tính diện tích hình tròn trụ lớn.- bước 4: Tính diện tích s của thành giếng bằng phương pháp lấy diện tích của hình tròn trụ lớn (vừa search được) đem trừ đi diện tích s của mồm giếng (hình tròn nhỏ). 

Đáp án:Diện tích của hình tròn bé nhỏ (miệng giếng) là: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện tích của hình trụ lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2) Đáp số: 1,6014 (m2).

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 100, rèn luyện (ngắn gọn)

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5Tính diện tích hình trụ có bán kính r:a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.ĐS:a) 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)b) 0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 0,38465 (dm2)

Bài 2 - Giải Toán 5 luyện tập trang 100Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.Theo đề bài ta có: d x 3,14 = Cd x 3,14 = 6,28d= 6,28 : 3,14d = 2Vậy đường kính của hình tròn trụ bằng 2cmBán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)Diện-tích của hình tròn trụ là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Đáp số: 3,14 (cm2).

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5Miệng giếng nước là một hình tròn trụ có nửa đường kính 0,7m. Bạn ta xây thành giếng rộng lớn 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích s của thành giếng đó.

*
Diện.tích của hình tròn nhỏ bé (miệng giếng) là:0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)Bán kính của hình tròn trụ lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)Diện.tích của hình trụ lớn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)Diện.tích của thành giếng là: 3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)Đáp số: 1,6014 (m2).

-------------- HẾT ----------------

 Lưu ý:Tham khảo và có tác dụng được hết Các câu hỏi về hình tròn trụ lớp 5 có đáp án, cơ phiên bản và nâng cao, các em học sinh tiện lợi giải được mọi bài xích toán cải thiện và cơ phiên bản liên quan lại tới hình tròn.

Ngoài câu chữ ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Trừ nhì số thập phân nhằm chuẩn bị trước ngôn từ cho bài học này nằm trong chương trình Toán lớp 5.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 111 Bài 2, Giải Bài 1, 2 Trang 111 Sgk Toán 5

https://herphangout.com/giai-bai-tap-trang-100-sgk-toan-5-luyen-tap-38605n.aspx Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập đầy đủ đưa ra tiết. Các em chuẩn bị trước văn bản bài rèn luyện chung trang 100, 101 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100, 101, luyện tập chung và bài reviews biểu đồ gia dụng hình quạt qua phần Giải Toán lớp 5 trang 102 để học giỏi Toán 5 hơn.