Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

a) (dfrac12710); b) (dfrac65100);

c) (dfrac20051000); d) (dfrac81000).

Bạn đang xem: Giải toán 5 bài: luyện tập chung (tiếp) trang 48, 49


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áo dụng bí quyết viết: 

()(frac110 = 0,1) ; () (frac1100 = 0,01) ; (frac11000 = 0,001)

Muốn đọc một số thập phân, ta hiểu lần lượt từ hàng cao mang đến hàng thấp: đầu tiên đọc phần nguyên, đọc vết "phẩy", tiếp đến đọc phần thập phân. 


Lời giải chi tiết

a) (dfrac12710 = 12dfrac710 = 12,7;)

(12,7) phát âm là mười nhị phẩy bảy.

b) (dfrac65100 = 0,65)

(0,65) phát âm là ko phẩy sáu mươi lăm.

c) (dfrac20051000 = 2dfrac51000 = 2,005)

(2,005) hiểu là hai phẩy không không năm.

d) (dfrac81000=0,008).

(0,008) phát âm là ko phẩy ko không tám.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 73 Luyện Tập Chung Trang 73, Tiết 41: Luyện Tập Chung

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.