1. Để lát nền 1 căn phòng HCN, fan ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát bí mật nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng tất cả chiểu rộng 6m, chiều dài 9m ? (phần mạch vữa không đáng kể)

Diện-tích nền căn nhà là: 9 x 6 = 54 (m2) hay 5400dm2

Ta có: 30cm = 3dm

Diện-tích một viên gạch ốp là: 3 x 3 = 9 (dm2)

Số viêngạch cần dùng là: 5400 : 9 = 600 (viên)

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều-dài 80m, chiều rộng bởi 1/2 chiều-dài.

Bạn đang xem: Please wait

a) Tính diện-tích thửa-ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa-ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

a) Chiều-rộng là: 80 : 2 = 40 (m)

Diệntích thửa ruộng là: 80 x 40 = 3200 (m2)


Quảng cáo


b) 3200m2 đối với 100m2 thì gấp: 3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là: 50 x 32 = 1600 (kg) tuyệt 16 tạ

b) 16 tạ thóc.

Bài 3 trang 31. Một mảnh đất có mẫu vẽ trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1 : 1000 là HCN cùng với chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng 3cm. Tính diệntích mảnh đất nền đó bằng mét vuông.

Chiều-dài thật của mảnh-đất là: 5 x 1000 = 5000 (cm) tuyệt 50m

Chiều-rộng thiệt của mảnh-đất là: 3 x 1000 = 3000 (cm) tốt 30m


Quảng cáo


D.tích của mảnh-đất kia là: 50 x 30= 1500 (m2)

Đáp số: 1500m2.

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Tính diện tích s miếng bìa bao gồm các size theo hình vẽ tiếp sau đây :

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Chiều dài HCN MNPQ là 8 + 8 + 8 = 24 (cm)

D.tích hình chữnhật MNPQ là: 24 X 12 = 288 (cm2)

D.tích hình vuông EGHK là : 8 X 8 = 64 (cm2)

D.tích miếng bia là: 288 – 64 = 224 (cm2)

Khoanh vào C.


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài xích tập 1,2,3,4 trang 30 Toán lớp 5: luyện tập tiết 28
Bài tiếp theoBài tập 1,2,3,4 trang 31,32 Toán 5: rèn luyện chung tiết 30
18 bài tập hay, chọn lọc về láo lếu số, phân số Toán 5 giỏi nhất
Bài tập 1,2,3,4 trang 32 Toán lớp 5: rèn luyện chung huyết 31
Bài tập 1,2,3,4 trang 31,32 Toán 5: luyện tập chung máu 30
Giải bài bác tập 1,2,3,4 trang 30 Toán lớp 5: rèn luyện tiết 28
Giải bài bác 1,2,3,4 trang 29,30 SGK Toán 5: Héc-ta
Giải bài bác 1,2,3,4 trang 28,29 Toán 5 – luyện tập tiết 26
Bài tập SGK 5
Sách bài xích tập 5
Đề thi - soát sổ 5
Đang quan liêu tâm
*

Môn lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học tập Trì quang năm 2017
*

Đề học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 5 năm năm ngoái Quảng Ninh
*

Bài kiểm tra giữa kì 2 môn giờ đồng hồ Việt khối lớp 5: Tả một cây gần gụi mà em yêu thương thích
*
Đề thi môn Toán giữa kì 2 lớp 5"/>
Đề thi môn Toán thân kì 2 lớp 5
*

Tham khảo 5 đề thi học tập kì 2 toán lớp 5 hay độc nhất năm 2016
herphangout.com - website siêng về đề thi, soát sổ và giải bài tập tự lớp 1 đến lớp 12. Website với mặt hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người sử dụng là học tập sinh, giáo viên và cha mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Bài 3 Trang 133 Toán Lớp 5 Trang 133 Bài 3 Trang 133 Sách Giáo Khoa Toán 5


XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK new 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS và hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.