Đo chiều lâu năm của một gai dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của gai dây bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 15 luyện tập chung


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, tốt 1cm = ( dfrac1100)m.


Lời giải đưa ra tiết

+) Ta có: (3m) cùng (27 cm = 3m + 27 cm )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) với (27 cm =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) cùng (27 cm) ( = 3m + 27 centimet = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 113 Luyện Tập Chung (Chi Tiết Nhất)

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.