Một bạn đi xe đạp điện từ A mang đến B với gia tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe sản phẩm cũng đi từ A đến B với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ thời điểm xe máy ban đầu đi, sau bao thọ xe máy theo kịp xe đấm đá ?


a) Một bạn đi xe đạp điện từ B cho C với tốc độ 12km/giờ, đồng thời đó một người đi xe vật dụng từ A phương pháp B là 48 km với gia tốc 36km/giờ với đuổi theo xe đạp điện (xem hình bên dưới đây). Hỏi kể từ lúc bước đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe sút ?

*

b) Một tín đồ đi xe đạp từ A mang đến B với gia tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe vật dụng cũng đi từ bỏ A mang đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy ban đầu đi, sau bao thọ xe máy theo kịp xe đạp?

Phương pháp giải:

a) hai vật hoạt động cùng chiều và xuất hành cùng lúc:

Bước 1: Tính số ki-lô-mét nhưng mỗi tiếng xe máy gần xe đạp. (Hiệu gia tốc 2 xe)

Bước 2: Tính thời gian để xe cộ máy đuổi kịp xe đạp = khoảng chừng cách ban sơ giữa nhị xe : số ki-lô-mét nhưng mà mỗi tiếng xe sản phẩm gần xe cộ đạp.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 145, 146 luyện tập chung

b) nhị vật chuyển động cùng chiều và khởi thủy không thuộc lúc:

Bước 1: Tính quãng đường xe đạp điện đi được trong 3 giờ

Bước 2: Tính số ki-lô-mét nhưng mà mỗi tiếng xe thiết bị gần xe pháo đạp. (Hiệu tốc độ 2 xe)

Bước 3: Tính thời hạn để xe máy đuổi kịp xe đấm đá = số ki-lô-mét xe đạp đi trước xe đồ vật : số ki-lô-mét cơ mà mỗi tiếng xe vật dụng gần xe cộ đạp.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ xe thứ gần xe đạp là:

36 – 12 = 24 (km)

Thời gian đi nhằm xe máy đuổi theo kịp xe sút là:

48 : 24 = 2 (giờ)

b) xe đạp điện đi trước xe đồ vật quãng mặt đường là:

12 × 3 = 36 (km)

Sau từng giờ xe máy cho gần xe đạp điện là:

36 – 12 = 24 (km)

Thời gian nhằm xe máy theo kịp xe sút là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 tiếng 30 phút. 


Bài 2


Video giải đáp giải


Một xe máy đi từ bỏ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút với tốc độ 36 km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi tự A xua đuổi theo xe lắp thêm với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

Phương pháp giải:

Hai xe chuyển động cùng chiều và xuất phát không cùng lúc. Để giải bài bác này ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Bước 1: Tính thời hạn xe vật dụng đi trước ô tô.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất Lớp 5, Tính Bằng Cách Thuận Tiện Nhất

Bước 2: Tính quãng con đường xe vật dụng đi được trong 2,5 giờ

Bước 3: Tính số ki-lô-mét cơ mà mỗi giờ xe hơi gần xe cộ máy. (Hiệu gia tốc 2 xe)

Bước 4: Tính thời hạn đi nhằm ô tô đuổi theo kịp xe đạp 

Bước 5: thời hạn lúc ô tô theo kịp xe vật dụng = thời gian lúc xe hơi xuất phát + thời hạn đi để ô tô đuổi theo kịp xe máy.