Tính:a) 17 giờ đồng hồ 53 phút + 4 tiếng 15 phút;b) 45 ngày 23 tiếng – 24 ngày 17 giờ;c) 6 giờ đồng hồ 15 phút × 6; d) 21 phút 15 giây : 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 137, 138 luyện tập chung


Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ đồng hồ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 tiếng 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc cộng, trừ, nhân, phân tách số đo thời gian.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính:

a) (2 giờ nửa tiếng + 3 giờ 15 phút) × 3;

2 giờ 30 phút + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

5 giờ 20 phút + 7 giờ đồng hồ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta tiến hành tính quý hiếm biểu thức như so với các số từ bỏ nhiên.

- lúc tính sau mỗi kết quả ta nên ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

a) +) (2 giờ 1/2 tiếng + 3 giờ 15 phút) × 3

= 5 giờ đồng hồ 45 phút × 3

= 15 giờ 135 phút (135 phút = 2 giờ 15 phút)

= 17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng 30 phút + 3 giờ 15 phút × 3

= 2 giờ 30 phút + 9h 45 phút

= 11 giờ đồng hồ 75 phút (75 phút = 1 giờ đồng hồ 15 phút)

= 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ 20 phút + 7 giờ 40 phút) : 2

= 12 giờ 60 phút : 2

= 6 giờ đồng hồ 30 phút

+) 5 giờ 20 phút + 7 tiếng 40 phút : 2

= 5 giờ đôi mươi phút + 3h 50 phút

= 8 giờ 70 phút (70 phút = 1 giờ 10 phút)

= 9 giờ 10 phút


Bài 3


Video trả lời giải


Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương với Hồng hẹn gặp gỡ nhau thời gian 10 giờ đồng hồ 40 phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10 giờ đôi mươi phút còn Hồng lại mang lại muộn mất 15 phút. Hỏi Hương bắt buộc đợi Hồng trong từng nào lâu?

A. 20 phút B. 35 phút C. 55 phút D. 1 giờ đôi mươi phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương đến sớm rộng so với giờ hẹn.

- Thời gian Hương đề xuất đợi Hồng = thời gian Hương cho sớm hơn so cùng với giờ hứa hẹn + thời gian Hồng mang đến muộn so với giờ hẹn.

Cách 2 :

- Tính thời hạn lúc Hồng đến điểm hẹn = 10 giờ đồng hồ 40 phút sáng + 15 phút.

- Thời gian Hương phải đợi Hồng = thời gian lúc Hồng mang đến chỗ hẹn – thời gian lúc Hương đến chỗ hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho sớm rộng so với giờ hẹn số thời hạn là :

10 giờ đồng hồ 40 phút – 10 giờ 20 phút = 20 phút

Hương yêu cầu đợi Hồng trong số thời hạn là:

trăng tròn + 15 = 35 phút

Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng mang lại nơi lúc:

10 giờ đồng hồ 40 phút + 15 phút = 10 tiếng 55 phút

Hương cần đợi Hồng trong số thời gian là:

10 giờ 55 phút – 10 giờ 20 phút = 35 phút

Đáp số: 35 phút.

Chọn lời giải B.

Xem thêm: Bài 3 Trang 133 Toán Lớp 5 Trang 133 Bài 3 Trang 133 Sách Giáo Khoa Toán 5


Bài 4


Video lí giải giải


Bạn Lan kiểm tra giờ tàu trường đoản cú ga hà nội thủ đô đi một vài nơi như sau:

 

*

Tính thời hạn tàu đi từ ga hà nội thủ đô đến những ga Hải Phòng, quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.