Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6Vậy : 15% của 120 là 18.a) Hãy viết số phù hợp vào khu vực chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo phong cách tính của người tiêu dùng Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ...Vậy : 17,5% của 240 là ...b) Hãy tính 35% của 520 và nêu bí quyết tính.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 124, 125


Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số tương thích vào chỗ chấm nhằm tìm 17,5% của 240 theo phong cách tính của công ty Dung:

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

... % của 240 là ...

Vậy : 17,5% của 240 là ...

b) Hãy tính 35% của 520 với nêu giải pháp tính.

Phương pháp giải:

*) - đối chiếu 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 120 bằng cách lấy 120 chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy cực hiếm 10% của 120 chia cho 2. 

- 15% của 120 = 10% của 120 + 5% của 120.

*) Ta tính tựa như như trên để tìm 17,5% của 240.

Lời giải chi tiết:

a) 10% của 240 là 24.

5% của 240 là 12.

2,5% của 240 là 6.

Vậy : 17,5% của 240 là 42.

b) bí quyết 1 :

10% của 520 là 52. Vậy:

30% của 520 là 156.

5% của 520 là 26.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 2 : 

10% của 520 là 52.

5% của 520 là 26.

20% của 520 là 104.

Vậy : 35% của 520 là 182.

Cách 3:

10% của 520 là 52.

70 % của 520 là 364.

Vậy : 35 % của 520 là 182.


Bài 2


Video trả lời giải


Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

 

*

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xác suất thể tích của hình lập phương nhỏ bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:

- tra cứu tỉ số thể tích của hình lập phương to và hình lập phương bé bỏng rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- ước ao tìm thể tích hình lập phương mập ta lấy thể tích hình lập phương bé bỏng nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương to và hình lập phương bé.

Lời giải chi tiết:

a) Vậy tỉ số tỷ lệ thể tích hình lập phương mập và thể tích hình lập phương bé là:

(3 : 2 = 1,5 = 150\%)

b) Thể tích hình lập phương mập là:

(64 imesdfrac32 = 96; (cm^3))

Đáp số: a) (150\%);

b) (96cm^3).

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 172 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 172 Luyện Tập (Tiếp Theo)


Bài 3


Video giải đáp giải


Bạn Hạnh xếp những hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi: 

 a) Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương bé dại ? 

b) nếu sơn những mặt kế bên của hình bên thì diện tích s cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

 Quan giáp hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ dại có vào hình đang cho.

- Áp dụng bí quyết tính diện tích s một mặt: diện tích s một khía cạnh = cạnh ( imes ) cạnh. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Coi hình sẽ cho bao gồm 3 khối lập phương lớn, từng khối đa số được xếp bởi vì 8 hình lập phương nhỏ, bởi thế hình vẽ bao gồm tất cả: