a) (dfrac79) và (dfrac23) b) (dfrac410) và (dfrac1120) c) (dfrac925) và (dfrac1675)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số nhị phân số, trong những số ấy mẫu số của một trong các hai phân số là mẫu số tầm thường ta làm cho như sau:

- khẳng định mẫu số chung.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 bài 103: quy đồng mẫu số các phân số

- tìm thương của mẫu số phổ biến và mẫu mã số của phân số kia.

- lấy thương tìm được nhân cùng với tử số và mẫu mã số của phân số kia. Không thay đổi phân số gồm mẫu số là chủng loại số chung.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac79) và (dfrac23) quy đồng mẫu số thành : 

(dfrac23=dfrac2 imes 3 3×3=dfrac69) ; giữ nguyên phân số (dfrac79).

b) (dfrac410) và (dfrac1120) quy đồng mẫu số thành:

(dfrac410=dfrac4 × 210 × 2=dfrac820); giữ lại nguyên phân số (dfrac1120).

c) (dfrac925) và (dfrac1675) quy đồng mẫu số thành:

(dfrac925=dfrac9 × 325×3=dfrac2775); giữ lại nguyên phân số (dfrac1675).


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Quy đồng chủng loại số những phân số :

a) (dfrac47) và (dfrac512) b) (dfrac38) và (dfrac1924) c) (dfrac2122) và (dfrac711)

d) (dfrac815) và (dfrac1116) e) (dfrac425) và (dfrac72100) g) (dfrac1760) và (dfrac45)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số nhị phân số, trong số ấy mẫu số của một trong hai phân số là mẫu mã số tầm thường ta làm như sau:

- xác định mẫu số chung.

- tra cứu thương của mẫu số tầm thường và mẫu mã số của phân số kia.

- lấy thương kiếm được nhân với tử số và mẫu mã số của phân số kia. Giữ nguyên phân số tất cả mẫu số là chủng loại số chung.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac47) và (dfrac512) quy đồng mẫu mã số thành: 

( dfrac47= dfrac4 imes 127 imes12 =dfrac4884) ; ( dfrac512= dfrac5 imes 712 imes 7=dfrac3584)

 

b) (dfrac38) và (dfrac1924) quy đồng mẫu mã số thành:

( dfrac38= dfrac3 imes 38 imes 3=dfrac924) ; giữ lại nguyên phân số (dfrac1924).

 

c) (dfrac2122) và (dfrac711) quy đồng chủng loại số thành:

( dfrac711= dfrac7 imes 211 imes 2 =dfrac1422) ; giữ lại nguyên phân số (dfrac2122).

 

d) (dfrac815) và (dfrac1116) quy đồng chủng loại số thành:

( dfrac815= dfrac8 imes 1615 imes 16=dfrac128240) ; ( dfrac1116= dfrac11 imes15 16 imes 15=dfrac165240)

 

e) (dfrac425) và (dfrac72100) quy đồng mẫu số thành:

( dfrac425= dfrac4 imes 425 imes 4=dfrac16100) ; giữ nguyên phân số (dfrac72100)

Hoặc : ( dfrac72100= dfrac72:4100: 4=dfrac1825) ; duy trì nguyên phân số (dfrac425)

 

g) (dfrac1760) và (dfrac45) quy đồng mẫu mã số thành:

 ( dfrac45= dfrac4 imes 125 imes 12=dfrac4860) ; giữ nguyên phân số (dfrac1760) 


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Viết các phân chu kỳ lượt bằng (dfrac56;dfrac98) và mẫu mã số tầm thường là (24).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy mẫu số thông thường chia mang đến mẫu số của các phân số (dfrac56;dfrac98).

Bước 2: Nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số (dfrac56;dfrac98) với số vừa tìm được ở cách 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số (dfrac56). Vì (24 : 6 = 4) cần ta có:

(dfrac56= dfrac5×46×4=dfrac2024)

+ Xét phân số (dfrac98). Do (24:8=3) nên ta có:

(dfrac98=dfrac9×38×3=dfrac2724)


Lý thuyết

1. Cách quy đồng mẫu số các phân số:

Nếu mẫu số của phân số trang bị hai mà phân tách hết mang lại mẫu số của phân số trước tiên thì ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số như sau:

Lấy mẫu số phổ biến là chủng loại số của phân số trang bị hai.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy chủng loại số lắp thêm hai phân tách cho chủng loại số thiết bị nhất.

Nhân cả tử số và mẫu mã số của phân số đầu tiên với vượt số phụ tương ứng.

Giữ nguyên phân số vật dụng hai.

Chú ý: Ta thường xuyên lấy mẫu số phổ biến là số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất không giống (0) và cùng phân chia hết cho tất cả các mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng mẫu số nhị phân số (dfrac76) với (dfrac512).

Ta thấy mẫu mã số của phân số (dfrac512) phân tách hết mang đến mẫu số của phân số (dfrac76,,,(12:6 = 2)).

Chọn mẫu mã số tầm thường là ( 12).

Ta có thể quy đồng đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac76) với (dfrac512) như sau:

(dfrac76 = dfrac7 imes 26 imes 2 = dfrac1412) và giữ nguyên phân số (dfrac512).

Xem thêm: Toán Lớp 5: Luyện Tập Chung Trang 55, Giải Bài Luyện Tập Chung Sgk Toán 5 Trang 55

Vậy quy đồng đồng mẫu mã số nhị phân số (dfrac76) với (dfrac512) được hai phân số (dfrac1412) cùng (dfrac512).