Tuổi chị với tuổi em cộng lại được (36) tuổi. Em yếu chị (8) tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập trang 48

Lời giải chi tiết:

*

Tuổi em là: ((36 - 8) : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi ;

Em: (14) tuổi.


Một tủ sách trường học tập cho học sinh mượn (65) quyển sách tất cả hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn nữa sách bài viết liên quan là (17) quyển.Hỏi thư viện đang cho học sinh mượn từng loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Số sách giáo khoa tủ sách cho học viên mượn là:

((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

Số sách đọc thêm thư viện cho học viên mượn là:

(41 - 17 = 24) (quyển)

Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng đầu tiên làm được thấp hơn phân xưởng trang bị hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng có tác dụng được bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

*

Xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

((1200 - 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

Xưởng sản phẩm hai làm được số sản phẩm là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: Xưởng lắp thêm nhất: (540) sản phẩm;

Xưởng máy hai: (660) sản phẩm.


Bài 5


Video giải đáp giải


Thu hoạch từ nhì thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn nữa ở thửa ruộng thiết bị hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ

*

Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Số thóc thu hoạch làm việc thửa ruộng đầu tiên là:

((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

(30) tạ = (3000kg)

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng sản phẩm hai là: 

(30 - 8 = 22) (tạ) 

( 22) tạ = (2200 kg)

Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất : (3000kg) thóc; 

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai : (2200 kg) thóc.

Xem thêm: Please Wait - Giải Toán Lớp 5 Trang 141, 142: Bài Luyện Tập

herphangout.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 2154 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp herphangout.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện herphangout.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.