- Chọn bài -Nhân cùng với số có một chữ sốTính hóa học giao hoán của phép nhânNhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...Tính chất phối kết hợp của phép nhânNhân với số tất cả tận thuộc là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một vài tự nhiên với một tổngNhân một trong những với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân cùng với số tất cả hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số cùng với 11Nhân cùng với số có ba chữ sốNhân cùng với số có ba chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập bình thường trang 75

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Sách giải toán 4 mét vuông trang 44 giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 4 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980m2
8600dm2
Hai mươi tám ngàn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn ko trăm linh năm mét vuông2005m2
Một ngàn chín trăm tám mươi mét vuông1980m2
Tám ngàn sáu trăm đề-xi-mét vuông8600dm2
Hai mươi tám ngàn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông28911cm2
Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4): Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m22= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 m2

2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 mét vuông

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4): Để lát nền một căn phòng, bạn ta đã thực hiện hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi ngôi nhà đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích s phần mạch xi măng không xứng đáng kể?

Lời giải:


diện tích của một viên gạch ốp lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

diện tích s căn phòng là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) tuyệt 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4): Tính diện tích của miếng bìa tất cả các size theo hình vẽ bên dưới đây:

*