Một hình chữ nhật có chu vi là \(250m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{4}\)chiều dài.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó.

 
Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập trang 148

*
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
*

Tham khảo lời giải các bài tập Luyện tập trang 148 khác • Giải bài 1 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Tìm hai số, biết tổng... • Giải bài 2 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Một người đã... • Giải bài 3 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Lớp \(4A \)và \(4B... • Giải bài 4 trang - 148 SGK Toán 4 Một hình chữ nhật có...


Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 57: Nhân Một Số Với Một Hiệu, Giải Bài Nhân Một Số Với Một Hiệu

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học •Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập