Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là (250m), chiều rộng bằng (dfrac34)chiều dài.Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó.

 
Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập trang 148

*
Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau là:
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập rèn luyện trang 148 khác • Giải bài bác 1 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Tìm hai số, biết tổng... • Giải bài bác 2 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Một bạn đã... • Giải bài 3 trang 148 - SGK Toán lớp 4 Lớp (4A )và (4B... • Giải bài bác 4 trang - 148 SGK Toán 4 Một hình chữ nhật có...


Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 57: Nhân Một Số Với Một Hiệu, Giải Bài Nhân Một Số Với Một Hiệu

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng •Chương 2: tư phép tính với các số tự nhiên. Hình học tập •Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3. Ra mắt hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số. Ra mắt hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập