a) (dfrac83-dfrac53); b) (dfrac165-dfrac95) c) (dfrac218-dfrac38)

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhị phân số cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số đầu tiên cho tử số của phân số vật dụng hai và giữ nguyên mẫu số.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài luyện tập trang 131

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac83-dfrac53= dfrac8-53=dfrac33=1) 

b) (dfrac165-dfrac95= dfrac16-95=dfrac75)

c) (dfrac218-dfrac38= dfrac21-38= dfrac188=dfrac94)


Tính:

a) (dfrac34-dfrac27); b) (dfrac38-dfrac516); 

c) (dfrac75-dfrac23) d) (dfrac3136-dfrac56)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số của nhì phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac34-dfrac27 = dfrac2128- dfrac828= dfrac1328)

b) (dfrac38-dfrac516= dfrac616-dfrac516= dfrac116)

c) (dfrac75-dfrac23= dfrac2115-dfrac1015= dfrac1115)

d) (dfrac3136-dfrac56= dfrac3136-dfrac3036= dfrac136)


Bài 3


Video trả lời giải


Tính (theo mẫu) :

Mẫu: (2-dfrac34= dfrac84-dfrac34= dfrac54)

a) (2-dfrac32); b) (5-dfrac143); c) (dfrac3712- 3)

Phương pháp giải:

Viết số thoải mái và tự nhiên dưới dạng phân số thích hợp rồi tiến hành phép trừ hai trừ nhị phân số như thông thường.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (2-dfrac32= dfrac42-dfrac32= dfrac12)

b) (5-dfrac143= dfrac153-dfrac143= dfrac13)

c) (dfrac3712- 3= dfrac3712-dfrac3612=dfrac112)


Bài 4


Video khuyên bảo giải


Rút gọn rồi tính :

a) (dfrac315-dfrac535); b) (dfrac1827-dfrac26);

c) (dfrac1525-dfrac321); d) (dfrac2436-dfrac612)

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số về tối giản (nếu được), sau đó thực hiện tại phép trừ hai phân số như thông thường.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac315-dfrac535= dfrac15-dfrac17=dfrac735-dfrac535)(=dfrac235)

b) (dfrac1827-dfrac26= dfrac23-dfrac13=dfrac13)

c) (dfrac1525-dfrac321= dfrac35-dfrac17=dfrac2135-dfrac535)(=dfrac1635)

d) (dfrac2436-dfrac612= dfrac23-dfrac12= dfrac46-dfrac36)(=dfrac16)


Bài 5


Video trả lời giải


Trong một ngày thời hạn để học và ngủ của doanh nghiệp Nam là ( dfrac58) ngày, trong đó thời hạn học của nam là ( dfrac14) ngày. Hỏi thời hạn ngủ của chúng ta Nam là bao nhiêu phần của một ngày ? 

Phương pháp giải:

Thời gian ngủ của doanh nghiệp Nam trong một ngày (=) thời hạn để học và ngủ của phái mạnh (-) thời gian học của Nam.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Diện Tích Hình Thang Lớp 5 Trang 93, 94, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thời gian học và ngủ: ( dfrac58) ngày

Thời gian học: ( dfrac14) ngày

Thời gian ngủ: .... Ngày?

Bài giải

Thời gian ngủ của người sử dụng Nam trong một ngày chiếm số phần của một ngày là:

(dfrac58-dfrac14=dfrac38) (ngày)

Đáp số: ( dfrac38) ngày. 

herphangout.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 1311 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp herphangout.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng herphangout.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép herphangout.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.