Trong tam giác vuông chúng ta đã từng học tập về định lý Pi-ta-go biểu hiện mối contact giữa các cạnh vào tam giác vuông. Bài này chúng ta sẽ tham khảo thêm nhiều hệ thức tương quan giữa các cạnh và con đường cao vào tam giác vuông.

Bạn đang xem: Toán 9 hình học bài 1


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông cùng hình chiếu của nó trên cạnh huyền

1.2. Một số hệ thức tương quan tới đường cao

2. Bài bác tập minh họa

2.1. Bài bác tập cơ bản

2.2. Bài xích tập nâng cao

3. Luyện tập Bài 1 Chương 1 Hình học 9

3.1 Trắc nghiệm bài 1 Chương 1 Hình học tập 9

3.2 bài xích tập SGKBài 1 Chương 1 Hình học tập 9

4. Hỏi đáp bài xích 1 Chương 1 Hình học tập 9


*
ĐỊNH LÝ 1:

Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

Tam giác ABC vuông tại A (hình 1), ta có:

(b^2=a.b"),(c^2=a.c"), cách minh chứng định lý này khá đơn giản dễ dàng dựa vào 2 tam giác vuông đồng dạng là BAC với AHC.


ĐỊNH LÝ 2:

Trong một tam giác vuông, bình phương con đường cao ứng với cạnh huyền bởi tích nhị hình chiếu của hai cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền.

Cụ thể ở hình 1, ta có:(h^2=b".c")

ĐỊNH LÝ 3:

Trong một tam giác vuông, tích nhì cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và mặt đường cao tương ứng.

Cụ thể sinh sống hình 1, ta có:(b.c=a.h)

ĐỊNH LÝ 4:

Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương con đường cao ứng với cạnh huyền bởi tổng những nghịch đảo của bình phương nhì cạnh góc vuông.

Cụ thể sống hình 1, ta có:(frac1h^2=frac1b^2+frac1c^2)hay (h=fracb.csqrtb^2+c^2)

Chú ý: trong các ví dụ và những bài tập đo lường và tính toán bằng số của chương này, các số đo độ lâu năm ở mỗi bài nếu không ghi đơn vị ta quy cầu là cùng đơn vị chức năng đo.


Bài tập minh họa


2.1. Bài tập cơ bản


Bài 1:

*
Tính:(x, y)

Hướng dẫn:Áp dụng định lý 1 ta có: (x^2=3,6.(3,6+6,4)=3,6.10=36Rightarrow x=6)

tương tự:(y^2=6,4.(3,6+6,4)=6,4.10=64Rightarrow y=8)

Bài 2:

*
Tính:(x,y)

Hướng dẫn:Áp dụng định lý số 2, ta có:(4^2=2.yRightarrow y=8).

Áp dụng định lý 1, ta có:(x^2=2.(2+8)=2.10=20Rightarrow x=2sqrt5)

Bài 3:

*
Tính:(x,y)

Hướng dẫn:Áp dụng định lý 4, ta có:(frac1x^2=frac1b^2+frac1c^2Rightarrow x=fracb.csqrtb^2+c^2=frac3.4sqrt3^2+4^2=frac125)

Áp dụng định lý 3, ta có:(x.y=3.4Rightarrow y=frac3.4x=frac12frac125=5)

(có thể tính (y)trước bởi định lý pi-ta-go tiếp nối tính(x))


2.2. Bài bác tập nâng cao


Bài 1:cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH. Biết AB:AC = 3:4 cùng AH=12. Tính chu vi tam giác ABC

Hướng dẫn: Đặt:(AB=3k, AC=4kRightarrow BC=sqrtAB^2+AC^2=sqrt9k^2+16k^2=5k)

Áp dụng định lý 3, ta có:(AB.AC=BC.AHLeftrightarrow 3k.4k=5k.12Rightarrow k=5)

(Rightarrow AB=15; AC=20; BC=25)và(P=60)

Bài 2:Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD với CE cắt nhau tại H. Trên HB, HC lần lượt rước M, N sao cho(widehatAMC=widehatANB=90^circ)

CMR:(AM=AN)

Hướng dẫn:

*
Xét 2 tam giác ABD cùng ACE là nhì tam giác vuông gồm chung góc A nên(Delta ABDsim Delta ACE)(g.g)(Rightarrow fracABAD=fracACAERightarrow AD.AC=AE.AB) (1)

(Delta ANB)vuông tại N tất cả NE là mặt đường cao nên:(AN^2=AE.AB) (2)

(Delta AMC)vuông tại M gồm MD là mặt đường cao nên: (AM^2=AD.AC) (3)

Từ (1), (2) với (3) suy ra:(AM^2=AN^2Rightarrow AM=AN)


3. Luyện tập Bài 1 Chương 1 Hình học tập 9


Qua bài xích giảngMột số hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuôngnày, các em cần xong xuôi 1 số kim chỉ nam mà bài xích đưa ra như :

Nắm vững hệ thức thân cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền, một vài hệ thức tương quan đến đường cao

3.1 Trắc nghiệm một vài hệ thức về cạnh và mặt đường cao vào tam giác vuông


Để cũng cố bài học xin mời những em cũng làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 9 bài 1 để kiểm soát xem tôi đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Xem thêm: Switch Bill Là Gì ? Ý Nghĩa Khi Nào Doanh Nghiệp Cần Sử Dụng Switch B/L


Câu 1:Câu 1: đến tam giác ABC vuông tại A bao gồm AB = 6, BC=10. AH là đường cao. Độ dài bh và AH theo thứ tự là:


A.BH=6,4; AH=4,6B.BH=3,6; AH=4,8C.BH=3,6; AH=6,4D.BH=6,4; AH=4,8

Câu 2:

Câu 2:Cho tam giác ABC vuông trên A, có đường cao AH. Biết BH=9, CH=7. Độ dài AB và AC theo lần lượt là


A.(AB=3sqrt7, AC=12)B.(AB=12, AC=3sqrt7)C.(AB=12, AC=4sqrt7)D.(AB=3sqrt7, AC=4sqrt7)

Câu 3:

Bài 3:Tam giác ABC vuông tại A có AB=AC. Biết đường cao AH=4. Tính AB, AC


A.(AB=AC=2sqrt2)B.(AB=AC=8)C.(AB=AC=8sqrt2)D.(AB=AC=4sqrt2)

Câu 4-10:Mời những em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi test Online nhằm củng cố kiến thức và nắm rõ hơn về bài học kinh nghiệm này nhé!


3.2 bài xích tập SGK một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông


Bên cạnh đó những em hoàn toàn có thể xem phần giải đáp Giải bài bác tập Hình học 9 bài 1sẽ giúp những em cầm được các phương thức giải bài bác tập từ bỏ SGKToán 9 tập 1

bài bác tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

bài bác tập 2 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

bài bác tập 3 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 8 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

bài xích tập 9 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

bài tập 1 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 2 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 3 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 4 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 5 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 6 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 7 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 8 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 9 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 10 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 11 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 12 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 13 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 14 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 15 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 16 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 17 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 18 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 19 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập trăng tròn trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.1 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.2 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.3 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.4 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.5 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 1.6 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 1.7 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

bài tập 1.8 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

bài xích tập 1.9 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

bài bác tập 1.10 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1


4. Hỏi đáp bài bác 1 Chương 1 Hình học 9


Nếu có vướng mắc cần giải đáp các em hoàn toàn có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Toán HỌC247 vẫn sớm trả lời cho các em.