Cho đường tròn trung ương O, 2 lần bán kính AB. Mang điểm p. Khác A cùng B trên đường tròn. Call T là giao điểm của AP với tiếp đường tại B của con đường tròn. Triệu chứng minh

(widehatAPO=widehatPBT)
Bạn đang xem: Toán 9 bài 27 trang 79

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ quả: "Trong một đường tròn, góc nội tiếp với dây cung cùng góc nội tiếp thuộc chắn một cung thì bởi nhau"

*

Xét tam giác OPA có(OP=OA) cần OPA cân nặng tại O

(Rightarrow widehatOPA=widehatOAP )

Mà(widehatOAP) là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownPmB) và( widehatPBT) là góc tạo vì chưng tia tiếp con đường và dây cung thuộc chắn cung(oversetfrownPmB)

Nên(widehatPBT=widehatOAP)

Do đó,(widehatAPO=widehatPBT )

 

 


Tham khảo giải thuật các bài tập bài 4: Góc tạo vì tia tiếp tuyến đường và dây cung khác • Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn trọng điểm O,... • Giải bài 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn (O)... • Giải bài xích 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn... • Giải bài xích 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh định lí... • Giải bài 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O; R)... • Giải bài 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn trọng điểm O... • Giải bài bác 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến A, B, C là bố điểm... • Giải bài xích 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên bờ biển bao gồm một...


Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 22 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 22 Luyện Tập Chung 4

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9