Giải bài xích 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 cụ thể giúp bạn trả lời xuất sắc bài tập trang 45 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập những kiến thức của bài bác học.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 16 trang 45


Bạn ý muốn giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 không nên bỏ qua nội dung bài viết này. Với phần nhiều hướng dẫn chi tiết, không chỉ là tham khảo cách làm hoặc đáp án mà nội dung bài viết này còn khiến cho bạn nắm rõ lại những kiến thức Toán 9 chương 4 phần đại số để lạc quan giải xuất sắc các bài xích tập khác về phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai.


Đề bài bác 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2

Dùng bí quyết nghiệm của phương trình bậc hai để giải những phương trình sau:

a) (2x^2 - 7x + 3 = 0); b) (6x^2 + x + 5 = 0);

c) (6x^2 + x - 5 = 0); d) (3x^2 + 5x + 2 = 0);

e) (y^2 - 8y + 16 = 0); f) (16z^2 + 24z + 9 = 0).

» bài xích tập trước: bài bác 15 trang 45 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn bí quyết làm


Xét phương trình: (ax^2+bx+c=0) ((a e 0)) cùng biệt thức: (Delta =b^2-4ac.)

+) trường hợp (Delta > 0) thì phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-b+sqrtDelta2a; x_2=dfrac-b-sqrtDelta2a)

+) giả dụ (Delta thì phương trình vô nghiệm.

+) trường hợp (Delta =0) thì phương trình gồm hai nghiệm kép: (x_1=x_2=dfrac-b2a).


Đáp án đưa ra tiết

Dưới đấy là các bí quyết giải bài 16 trang 45 SGK Toán 9 tập 2 để chúng ta tham khảo và so sánh bài có tác dụng của mình:

a) (2x^2 - 7x + 3 = 0)

Ta có: (a = 2, b = - 7, c = 3.)


Suy ra (Delta =b^2-4ac= ( - 7)^2 - 4.2.3 = 25 > 0).

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(x_1=dfrac-(-7)-sqrt252.2=dfrac7-54=dfrac12)

(x_2 = dfrac-(-7)+sqrt252.2=dfrac7+54=3).

b) (6x^2 + x + 5 = 0)

Ta có: (a = 6, b = 1, c = 5)

Suy ra (Delta = b^2-4ac=(1)^2 - 4.6.5 = - 119.

Do kia phương trình vô nghiệm

c) (6x^2 + x - 5 = 0)

Ta có: (a = 6, b = 1, c = - 5)

Suy ra (Delta = b^2-4ac=1^2 - 4.6.(-5) = 121 > 0 )

Do kia phương trình gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac-1+sqrt1212.6=dfrac-1+1112= dfrac56)

(x_2 = dfrac-1-sqrt1212.6=dfrac-1-1112= -1).

d) (3x^2 + 5x + 2 = 0)

Ta có: (a = 3, b = 5, c = 2)

Suy ra (Delta = b^2 - 4ac =5^2 - 4.3.2 = 1 > 0)

Do đó phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt:

(x_1 = dfrac-5+sqrt 12.3=dfrac-46 =-dfrac23)

(x_2 = dfrac-5-sqrt 12.3=dfrac-66 =-1)
.

e) (y^2 - 8y + 16 = 0)

Ta có: (a = 1, b = - 8, c = 16)

Suy ra (Delta = b^2-4ac=( - 8)^2 - 4.1.16 = 0)

Do đó phương trình bao gồm nghiệm kép:

(y_1 = y_2 = dfrac-(-8)2.1 = 4)

f) (16z^2 + 24z + 9 = 0)

Ta có: (a = 16, b = 24, c = 9)

Suy ra (Delta =b^2-4ac = (24)^2 - 4.16.9 = 0)

Do đó phương trình tất cả hai nghiệm kép:

(z_1 = z_2 = - dfrac242.16 = dfrac-34).

Xem thêm: "Have An Open Mind Là Gì ? What Is The Meaning Of Open Mind

» bài xích tiếp theo: bài xích 17 trang 49 SGK Toán 9 tập 2

Trên đó là hướng dẫn cách làm và đáp án bài bác 16 trang 45 Toán đại số 9 tập 2. Những em cũng có thể có thể tham khảo thêm các bài tập tại phân mục giải Toán 9 của herphangout.com.


Bạn còn vụ việc gì băn khoăn?
Vui lòng hỗ trợ thêm tin tức để shop chúng tôi giúp bạn
bỏ
gửi

TẢI VỀ


*
*
*