Giải bài bác 4: giá chỉ trị tuyệt vời của một số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 15. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài bác học. Cách làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Xem tranh và trả lời câu hỏi

*

1.

Bạn đang xem: Toán 7 tập 1 bài 4

Hình bên trên biểu diễn đôi bạn An (A) với Bình (B) cùng bắt đầu từ điểm nơi bắt đầu 0. Quan liền kề hình vẽ với trả lời:

a) An đi về hướng nào và giải pháp gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

b) Bình đi về hướng nào và cách gốc 0 từng nào ki-lô-mét?

Trả lời:

a) An đi về hướng Đông và bí quyết gốc 0 một khoảng là 3 ki-lô-mét.

b) Bình đi về hướng Tây và phương pháp gốc 0 một khoảng chừng là 5 ki-lô-mét.

2. cho các số 1; 3; 0; 2;$frac12$; -2; -5.

a) Biểu diễn các số đã mang đến trên trục số và tìm khoảng cách từ điểm đó đến điểm cội 0.

b) search xem những số nào trên trục số mà khoảng cách từ đặc điểm đó đến gốc 0 bởi 2.

Trả lời:

a)

*

b) rất nhiều số bên trên trục số phương pháp điểm nơi bắt đầu một khoảng tầm bằng 2 là -2 cùng 2.

B. Vận động hình thành loài kiến thức

1. Tìm giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của mỗi số sau

5; 3,6; $frac17$; -10; 4$frac35$; -0,5.

Trả lời:

|5| = 5; |3,6| = 3,6; |$frac17$| =$frac17$; |-10| = 10; |4$frac35$| =4$frac35$; |-0,5| = 0,5.

2. A) Điền vào vị trí trống (...)

Nếu x = 2,3 thì |x| = ... Ví như x > 0 thi |x| = ...

Nếu x =$frac-47$thì |x| = ... Ví như x = 0 thì |x| = ...

giả dụ x

Trả lời:

Nếu x = 2,3 thì |x| = 2,3 ví như x > 0 thi |x| = x

Nếu x =$frac-47$thì |x| = $frac47$ nếu như x = 0 thì |x| = 0

giả dụ x

b) - tra cứu |x|, biết: x =$frac15$; x = 0,37; x = -1$frac23$; x = 0.

Trả lời:

|x| =$frac15$; |x| = 0,37; |x| = 1$frac23$; |x| = 0.

- tra cứu x, biết: |x| = 3.

Trả lời:

|x| = 3$Rightarrow$ x = 3 hoặc x = -3.

3. So sánh: |-7| cùng |7|; |-0,5| cùng -5; |2,1| với 2,1; $left | frac34 ight |$ và$left | frac-15 ight |$.

Xem thêm: Lý Thuyết Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm Là Gì, Tỉ Số Phần Trăm

Trả lời:

|-7| = |7|; |-0,5| > -5; |2,1| = 2,1; $left | frac34 ight |$ > $left | frac-15 ight |$.