Giải bài xích Ôn tập chương 2 hình 7: bài 67 trang 140; Bài 68, 69, 70, 71, 72 ,73 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Bài ôn tập chương II hình học tập lớp 7: Tam giác.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 2 hình học

Các kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ chương 2:

Tổng cha góc vào Δ.Các trường hợp đều nhau của hai Δ.Các tam giác quánh biệt: Δcân, Δđều, tam giác vuông.Định lý PiTaGo.Các trường hợp cân nhau của Δvuông.

Bài 67.Điền vết “X” vào địa điểm trống (…) một cách phù hợp nhất

CâuĐúngSai
1. Trong mộtΔ, góc nhỏ dại nhất là ∠nhọn
2. Trong một Δ, có ít nhất là hai ∠nhọn
3.Trong một Δ, góc lớn nhất là ∠tù
4. Vào một Δuông, hai ∠nhọn bù nhau
5. Trường hợp ∠A là ∠đáy của một Δcân thì ∠A 0 … …
6. Nếu như ∠A là ∠ở đỉnh của một Δ thì ∠A 0 … …

Đáp án bài 67:

CâuĐúngSai
1. Trong một Δ, ∠nhỏ nhất là ∠nhọnX
2. Trong mộtΔ, có tối thiểu là nhị ∠nhọnX
3.Trong một Δ, ∠lớn tốt nhất là ∠tùX
4. Vào một Δvuông, nhị ∠ nhọn bù nhauX
5. Nếu như ∠A là ∠đáy của một Δcân thì ∠A 0 X …
6. Giả dụ ∠A là ∠ở đỉnh của mộtΔcân thì ∠A 0 … X

Bài 68. Các tính chất tiếp sau đây được suy ra trực tiếp từ định lí nào?

a) Góc bên cạnh của một tam giác bởi tổng hai góc trong ko kề cùng với nó.

b) trong một Δvuông, nhì góc nhọn phụ nhau.

c)Trong một Δđều, những góc bằng nhau.

d) Nếu mộtΔ có ba góc đều bằng nhau thì kia l àΔđều.

Đáp án bài xích 68: Các tính chất a), b) được suy ra từ định lí: TỔNG ba GÓC CỦA MỘTΔ BẰNG 1800

c) được suy ra trường đoản cú định lí: TRONG MỘTΔCÂN, hai GÓC Ở ĐÁY BẰNG NHAU

d) được suy ra trường đoản cú định lí: NẾU MỘT Δ CÓ nhì GÓC BẰNG NHAU THÌ Δ ĐÓ LÀ ΔCÂN

Bài 69 trang 141. Cho điểm A nằm đi ngoài đường thẳng a. Vẽ cung tròn trung khu A cắt đường thẳng a ở B với C. Vẽ các cung tròn chổ chính giữa B và C tất cả cùng bán kính thế nào cho chúng cắt nhau trên một điểm khác A, gọi điểm đó là D. Hãy phân tích và lý giải vì sao AD vuông góc với mặt đường thẳng a.

Đáp án và trả lời giải bài 69:

*

*) Trường hòa hợp D với A nằm khác phía so với a (chứng minh tương tự).

Vì cung tròn vai trung phong A giảm a ở B với C nên AB = AC. Mặt khác cung vai trung phong B cùng C có cùng nửa đường kính cắt nhau tại D đề xuất DB = DC.

Xét ΔABD và ΔACD gồm :AB = AC (gt)BD = CD (gt)AD là cạnh chungΔABD = ΔACD (c.c.c) ⇒∠A1 = ∠A2  (góc tương ứng)

Xét ΔAHB và ΔAHC có:AB = AC (gt)∠A1 = ∠A2 (c/m trên)AH là cạnh chung⇒ ΔAHB = ΔAHC (c.g.c)⇒∠AHB = ∠AHC (góc tương ứng)Mà ∠AHB +∠AHC = 1800 ( 2 góc kề bù )⇒ ∠AHB = ∠AHC = 900⇒ AD ⊥ a

*) Trường hợp D và A nằm thuộc phía so với a (chứng minh tương tự).

*

Bài 70 trang 141 Toán 7 tập 1. Cho ΔABC cân nặng tại A. Bên trên tia đối của tia BC mang điểm M, trên tia đối của tia CB đem điểm N làm thế nào cho BM = CN.a) bệnh minh: ΔAMN là Δcân.b) Kẻ bảo hành ⊥ AM (H ∈ AM),kẻ ông xã ⊥ AN (K ∈ AN). Bệnh minh: bảo hành = CKc) chứng tỏ : AH = AKd) hotline O là giao điểm của HB với KC.ΔOBC là tam giác gì? vì sao?e) khi ∠BAC = 600và BM = công nhân =BC, hãy tính số đo những góc của ΔAMN và xác minh dạng của ΔOBC.

Đáp án:

*

*
Hình vẽ những câu bài xích 70

a) ΔABC cân tại A ⇒ ∠ABC = ∠ACB⇒∠ABM = ∠ACN (vì ∠ABC + ∠ABM = ∠ACB + ∠ACN = 1800)Xét ΔABM với ΔACN có:AB = AC (gt); ∠ABM = ∠ACN (cmtrên); MB = NC (gt)⇒ ΔABM = ΔACN (c.g.c)⇒ AM = AN (Cạnh tương ứng)⇒ ΔAMN cân tại A

b) Xét ΔHBM với ΔKCN có:∠H = ∠K (=900)MB = NC (gt)∠HMB = ∠KNC (ΔAMN cân ở A)⇒ ΔHBM = ΔKCN (Cạnh huyền – góc nhọn)⇒ HB =KC (Cạnh tương ứng)


c) Ta gồm AM = AN (1) (ΔAMN cân ở A)HM = KN (2) (ΔHBM = ΔKCN)Từ (1) và (2) suy ra AM – HM = AN -KN giỏi AH = AK

d) Ta có ∠B2 = ∠C2 (ΔHBM = ΔKCN)

∠B3 = ∠B2 (Đối đỉnh)

∠C3 = ∠C2 (Đối đỉnh)

⇒ ∠B3 = ∠C3 ⇒ ΔBOC cân nặng ở O

e)

+) ΔABC cân bao gồm ∠BAC = 600 ⇒ ΔABC gần như ⇒ ∠B1 =600

Có ΔABM cân (Vì AB = BM = BC)

⇒ ∠M = ∠B1/2= 600/2 =300 (T/c góc xung quanh tam giác)

⇒ ∠N = 300 (ΔAMN cận tại A)

⇒ ∠MAN = 1800 – (300 +300) = 1200

+) Xét ΔBHM gồm ∠H = 900, ∠M = 300 ⇒ ∠B2 =900 – ∠M = 900 – 300 =600

⇒ ∠B3 =600 (Do ∠B2 cùng ∠B3 đối đỉnh)

Mà ΔBOC là Δcân nên Δ BOC là Δđều.

Bài 71. ΔABC trên chứng từ kẻ ô vuông (h.151) là Δ gì? bởi Sao?

*

Cách 1:


ΔAHB = ΔCKA (c.g.c)

⇒AB = CA, ∠BAH = ∠ACK

Ta lại sở hữu ∠ACK + ∠CAK = 900

nên ∠BAH + ∠CAK = 900

Do kia ∠BAC = 900

Vậy ΔABC là Δvuông cân tại A.

Cách 2:

Gọi độ nhiều năm của từng cạnh ô vuông là 1. Theo đinhj lý pitago:

AB2 = 22 +32 =4 +9 =13

AC2= 22+ 32 =4 +9 =13

BC2 =12 +52 =1 +15 =26

Do BC2 = AB2 +AC2

nên ∠BAC = 900 (Đl pitago đảo)

Do AB2 = AC2 phải AB = AC. Vậy ΔABC là Δvuông cân.

Bài 72. Đố vui: Dũng đố cường cần sử dụng 12 que diêm đều nhau để xếp thành:a) Một Δđều;b) Một Δcân mà không đều;c) Một Δvuông.Em hãy góp Cường giữa những trường vừa lòng trên.

Đáp án: a) Xếp Δđều: Xếp Δ với từng cạnh là bốn que diêm.

b) Một Δ cân nặng mà ko đều: 2 kề bên 5 que diêm, cạnh lòng 2 que.

Xem thêm: Hàng Handmade Là Gì - Vì Sao Nên Kinh Doanh Mặt Hàng Handmade

c) Xếp Δvuông: Xếp Δ có những cạnh thứu tự là ba, tứ và năm que diêm. (Cạnh huyền 5 que diêm, 2 ở kề bên lần lượt là 3,4 que diêm).

Bài 73 trang 141 – Ôn tập chương 2

Đố : trên hình 152, một mong trượt gồm đường lên ba dài 5m, chiều cao AH là 3m, độ nhiều năm BC là 10m và CD là 2m. Bạn Mai nói rằng con đường trượt tổng số ACD cấp hơn hai lần mặt đường lên BA. Các bạn Vân nói rằng điều này không đúng. Ai đúng, ai không đúng ?

*