Nêu ba cách viết của số hữu tỉ (dfrac-35) và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Toán 7 ôn tập chương 1 đại số câu hỏi ôn tập

Lời giải đưa ra tiết:

- bố cách viết số hữu tỉ (dfrac - 35) là: (dfrac - 610;dfrac - 915;dfrac - 1220) 

- Biểu diễn số hữu tỉ (dfrac - 35) trên trục số: 

Vì ( - 1 giá chỉ trị tuyệt vời của số hữu tỉ x được xác định như cụ nào ?

Lời giải bỏ ra tiết:

Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số hữu tỉ (x) là khoảng cách từ điểm (x) cho tới điểm (0) bên trên trục số.

Kí hiệu (|x|).


Câu 4

Định nghĩa lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên của một trong những hữu tỉ.

Lời giải chi tiết:

Lũy thừa bậc (n) (( n) là số trường đoản cú nhiên to hơn (1)) của một trong những hữu tỉ (x) là tích của (n) vượt số bằng (x). 

(x^n = underbrace x ldots x_n;thừa ;số) (( x ∈mathbb Q, n ∈mathbb N, n> 1))


Câu 5

Viết phương pháp :

- Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. 

- chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0.

- Lũy thừa của một lũy thừa.

- Lũy thừa của một tích.

- Lũy quá của một thương.

Lời giải đưa ra tiết:

- Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: 

(x^m.x^n = x^m + n) (( x ∈mathbb Q, m,n ∈mathbb N))

- chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0:

(x^m:x^n = x^m - n) ((x ≠ 0, m ≥ n)) 

- Lũy thừa của một lũy thừa: 

(left( x^m ight)^n = x^m.n)

- Lũy vượt của một tích: ((x.y)^n = x^n . Y^n) 

- Lũy thừa của một thương: (left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight))


Câu 6

Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ ? đến ví dụ.

Lời giải bỏ ra tiết:

Thương của phép phân chia số hữu tỉ (x) đến số hữu tỉ (y ,(y ≠ 0)) điện thoại tư vấn là tỉ số của nhì số (x) và (y,) kí hiệu là (dfracxy) xuất xắc (x:y) 

Ví dụ: (dfrac13:dfrac - 54= dfrac13.dfrac - 45 )(= dfrac - 415)


Câu 7

Tỉ lệ thức là gì ? phân phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết phương pháp thể hiện đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau.

Lời giải chi tiết:

- tỉ lệ thành phần thức là 1 đẳng thức của nhị số (dfracab = dfraccd) ( (a, d) call là ngoại tỉ; (c,b) call là trung tỉ)

- tính chất cơ bản của tỉ trọng thức: giả dụ (dfracab = dfraccd) thì (ad = bc).

- đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau: 

Từ dãy tỉ số đều nhau (dfracab = dfraccd = dfracef) ta suy ra:

(dfracab = dfraccd = dfracef = dfraca + c + eb + d + f = dfraca - c + eb - d + f)


Câu 8

Thế như thế nào là số vô tỉ ? mang đến ví dụ. 

Lời giải đưa ra tiết:

Số vô tỉ là số được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: (x = 1,7320508...) 


Câu 9

Thế như thế nào là số thực ? Trục số thực ? 

Lời giải chi tiết:

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi phổ biến là số thực.

- Trục số thực:

+ mỗi số thực được trình diễn bởi một điểm bên trên trục số.

+ ngược lại mỗi điểm trên trục số đa số biểu diễn một trong những thực.

Xem thêm: Quyền Rút Vốn Đặc Biệt Là Gì? Tìm Hiểu Về Việc Sử Dụng Quyền Rút Vốn Đặc Biệt

Chỉ có tập thích hợp số thực bắt đầu lấp đầy trục số.


Câu 10

Định nghĩa căn bậc nhì của một số trong những không âm. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Định nghĩa: Căn bậc hai của một vài (a) ko âm là số (x) sao cho (x^2=a.)

herphangout.com
*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*Báo lỗi - Góp ý