Quan hệ thân góc cùng cạnh đối diện trong tam giác: Giải bài bác 1,2 trang 55; bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 – Chương 3 Hình học 7.

Bạn đang xem: Toán 7 hình học tập 2

Bài 1. So sánh những ∠ vào ΔABC, biết rằng:

AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

Lời giải: trong ΔABC có:

AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm

⇒ AB

Bài 2. So sánh những cạnh của ΔABC, biết rằng:

∠A = 800 , ∠B = 450

Lời giải:

ΔABC có ∠A = 800 , ∠B = 450 

nên ∠C = 1800 – (800 + 450) = 550 (theo định lý tổng cha ∠ trong tam giác)

Vì 450 0 0 hay ∠B

Bài 3 trang 56. Cho ΔABC với ∠A = 1000, ∠B = 400

a) search cạnh lớn nhất của Δ.

b) ΔABC là Δ gì?

*

a) ΔABC có ∠A = 1000  , ∠B = 400


Quảng cáo


Cạnh lớn số 1 của ΔABC là BC vị BC đối diện với ∠A và ∠A = 1000 > 900 nên ∠A là tù.

b) vào ΔABC có:

∠A + ∠B + ∠C =1800 (Định lý tổng tía ∠ của một Δ)

Biết ∠A = 1000; ∠B = 400 (GT)

Thay số ta bao gồm : 1000 + 400 + ∠C = 1800 ⇒ ∠C = 400

Vậy ∠B = ∠C = 400

⇒ ΔABC là Δcân tại A.

Bài 4. Trong một Δ, đối lập với cạnh bé dại nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? trên sao?

Trong một Δ, đối diện với cạnh nhỏ tuổi nhất là ∠nhọn do nếu ∠ đó là ∠vuông hoặc tù nhân thì nhị ∠ sót lại phải lớn hơn ∠vuông nên tổng bố ∠ của Δ to hơn 1800 ( vô lý cùng với định lý tổng tía ∠ của Δ)


Quảng cáo


Bài 5. Ba các bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi mang lại trường theo ba con đường AD, BD, cùng CD (hình dưới). Biết rằng ba điểm A, B, C cùng nằm bên trên một mặt đường thẳng cùng ∠ACD là ∠tù. Hỏi ai ra đi nhất, ai đi sát nhất? Hãy giải thích

*
*

Trong ΔDBC tất cả ∠C là ∠tù (gt) ⇒ DB > DC (1) và gồm ∠B1 nhọn.

Ta bao gồm ∠B1 + ∠B2 = 1800 (kề bù)

mà ∠B1 2 > 900

Trong ΔDAB bao gồm ∠B2 là ∠tù (cmt) ⇒ domain authority > DB (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả DA > DB > DC

Vậy bạn Hạnh ra đi nhất; các bạn Trang đi sát nhất.

Xem thêm: Brother Tiếng Việt Là Gì - Brother Là Gì, Nghĩa Của Từ Brother

Bài 6 trang 56 . Xem hình bên, tất cả hai đoạn bằng nhau BC và DC. Hỏi rằng tóm lại nào vào các tóm lại sau là đúng? trên sao?

*

a) ∠A = ∠B

b) ∠A > ∠B

c) ∠A

*

Ta gồm D nằm giữa A cùng C (gt) ⇒ AD + Dc = ACmà DC = BC (gt) bắt buộc AD + BC = ACDo đó BC trong ΔABC ⇒ ∠A Vậy kết luận c) là đúng.

Bài 7 trang 56 Toán 7. Cho ΔABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B’ làm thế nào để cho AB’ = AB

a) Hãy đối chiếu ∠ABC cùng với ∠ABB’

b) Hãy đối chiếu ∠ABB’với ∠AB’B

c) Hãy đối chiếu ∠ABB’ cùng với ∠ACB

Từ kia suy ra ∠ABC > ∠ACB

Lời giải: a) bởi vì AC > AB cần B’ nằm trong lòng A với C , vì vậy :

∠ABC > ∠ABB’ (1)

b) ΔABB’ bao gồm AB = AB’ nên ΔABB’ là 1 trong những Δcân

Suy ra : ∠ABB’ = ∠AB’B (2 )

c) ∠AB’B là 1 trong những góc bên cạnh tại đỉnh B’ của BB’C yêu cầu : ∠AB’B >∠ACB