Bài tập giá trị của một biểu thức đại số có lời giải

Với bộ bài bác tập cực hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, tất cả đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học và ôn luyện để đạt công dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 7

*

Bài 1: giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang đến biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Cực hiếm của A trên x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm giá trị của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn câu trả lời C


Bài 4: mang đến A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A và B lúc x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ nuốm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ cố gắng x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý giá biểu thức B = 5x2 -2x - 18 trên |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường vừa lòng 1: x = 4 : nắm x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường đúng theo 2: x = -4 : nắm x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn giải đáp C


Bài 6: đối chiếu giá trị của biểu thức M = tại x = 1 và y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 với y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy trên x = 1 cùng y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
tại x = 10 với y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 cùng y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 tại x = 10 và y = 1.

Chọn câu trả lời B


Bài 8: quý giá của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = trăng tròn

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100, 101 Luyện Tập Chung, Please Wait

N = đôi mươi hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp D


Bài 9: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x và mặc tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của miếng vườn theo x cùng tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải A


Bài 10: giá trị của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 với y = -1 là