Tương tự với phép cộng, phép nhân cũng có tính chất kết hợp. Vậy toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân có gì đặc biệt? Cùng herphangout.com tìm hiểu trong bài học hôm nay nhé!Bài học toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân hôm nay, herphangout.com sẽ mang đến cho các em nội dung về phần lý thuyết, một số bài tập và hướng dẫn các em giải bài tập trong SGK.

Bạn đang xem: Tính chất kết hợp của phép nhân

Chúng mình cùng bước vào bài học nhé!

1. Ví dụ về tính chất kết hợp của phép nhân

Các em quan sát bảng dưới đây, để rút ra nhận xét về tính chất kết hợp của phép nhân.Ta thấy giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) luôn bằng nhau

*

2. Kiến thức về tính chất kết hợp của phép nhân

*

Công thức tổng quát của tính chất kết hợp trong phép nhân

(A x B) x C = A x (B x C)

Phát biểu về tính chất kết hợp của phép nhân

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

3. Bài tập vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tính bằng 2 cách:

a) 3 x 4 x 5

b) 12 x 5 x 8

c) 4 x 8 x 10

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện

a) 8 × 5 × 345

b) 6 × 333 × 5

c) 38483 × 4 × 25

Bài 3: Một thư viện có 8 giá sách, mỗi giá sách có 10 ngăn để sách, trong mỗi ngăn sách lại có 7 quyển sách. Hỏi trong thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1: Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để thực hiện phép tính bằng 2 cách

a)

Cách 1: 3 x 4 x 5 = (3 x 4) x 5= 12 x 5 = 60Cách 2: 3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5) = 3 x 20 = 60

b)

Cách 1: 12 x 5 x 8 = (12 x 5) x 8 = 60 x 8 = 480Cách 2: 12 x 5 x 8 = 12 x ( 5 x 8) = 12 x 40 = 480

c)

Cách 1: 4 x 8 x 10 = (4 x 8) x 10 = 32 x 10 = 320Cách 2: 4 x 8 x 10 = 4 x (8 x 10) = 4 x 80 = 320

Bài 2: Các em hãy nhóm các số có kết quả tròn chục tròn trăm vào để nhân trước sau đó nhân tiếp với số còn lại.

a) 8 × 5 × 345 = (8 x 5) x 345 = 40 x 345= 13800

b) 6 × 333 × 5 = (6 x 5) x 333 = 30 x 333 =9990

c) 38483 × 4 × 25 = 38483 x (4 x 25) = 38483 x 100 = 3848300

Bài 3:

Trong 10 ngăn sách có số quyển sách là:

10 x 7 = 70 (quyển sách)

Thư viện đó có tất cả số quyển sách là:

70 x 8 = 560 (quyển sách)

Đáp án: 560 quyển sách.

4. Bài tập tự luyện tính chất kết hợp của phép nhân lớp 4(Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a) 34 x 50 x 12

b) 2324 x 5 x 10

c) 666 x 11 x 9

d) 1000 x 3 x 10

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện

a) 2983 x 25 x 4

b) 10 x 7734 x 10

c) 5 x 25 x 20

d) 25 x 2 x 89870

Bài 3: Trong giờ chào cờ của một trường tiểu học có 24 lớp. Mỗi lớp xếp thành 2 hàng dọc, một hàng học sinh nam và một hàng học sinh nữ.. Mỗi hàng gồm 15 học sinh. Tính tổng số học sinh của trường tiểu học đó.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 20400

b)116200

c) 65934

d) 30000

Bài 2:

a) 298300

b) 773400

c) 2500

d) 4493500

Bài 3: 720 học sinh.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân

Bài 1. Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2= 20 = 40

a) 4 × 4 × 3 b) 5 × 2 × 7

3 × 5 × 6 3 × 4 × 5

Đáp án:

a) 4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3) = 4 × 15 = 60

3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90Cách 2: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90

b) 5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7 = (5 × 2) × 7 = 10 × 7= 70Cách 2: 5 × 2 × 7 = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70

3 × 4 × 5 = ?

Cách 1: 3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60Cách 2: 3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × 20 = 60

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5, Giải Toán Lớp 5

a) 13 × 5 × 2 b) 2 × 26 × 5

5 × 2 × 34 5 × 9 × 3 × 2

Đáp án:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130

5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340

b) 2 × 26 × 5 = 26 × 2 × 5 = 26 × (2 × 5 ) = 26 × 10 = 260

5 × 9 × 3 × 2 = 9 × 3 × 5 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270

Bài 3: Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có hai học sinh đang ngồi học. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Đáp án:

Mỗi phòng học có 15 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có hai học sinh đang ngồi học nên số học sinh của mỗi phòng học là:

2 × 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh đang ngồi học của trường học đó là:

30 × 8 = 240 (học sinh)

Đáp số: 240 học sinh.

Qua nội dung này, các em có thể vận dụng nó để làm một số bài tập vận dụng và bài tập tự luyện về toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép nhân.

Chúng mình hãy tham khảo thêm thật nhiều bài tập và kiến thức khác trên herphangout.com nhé. herphangout.com sẽ córất nhiều bài tập từ cơ bản đến nâng cao trong bậc tiểu học giúp các em ôn tập và vượt qua mọi kì thi quan trọng! Chúc các em học tốt!