bây giờ herphangout.com sẽ reviews toán lớp 4 tính chất phối kết hợp của phép cùng đến các em học sinh. Đây là trong số những tính chất quan trọng của phép cộng, rất có thể áp dụng vào bài bác tập giúp các em thực hiện phép tính nhanh hơn.Khi tiến hành phép tính cộng, bao gồm cách nào để làm bài một biện pháp nhanh hơn mà vẫn bảo đảm an toàn được chính xác? bọn chúng mình hãy cùng lao vào bài học tập Toán lớp 4 tính chất phối kết hợp của phép cùng nhé.

Bạn đang xem: Tính chất kết hợp của phép cộng

1. Ví dụ về tính chất phối kết hợp của phép cộng

Dưới đấy là bảng đối chiếu giá trị của nhì biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

a

b

c

(a + b )+ c

a + (b+ c)

5

4

6

(5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 15

5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

35

15

20

(35 + 15) + trăng tròn = 50 + trăng tròn = 70

35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70

28

49

51

(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128

28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

Ta thấy quý hiếm của (a + b ) + c cùng của a + (b + c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

(a +b ) + c = a + (b +c)

Khi cộng một tổng nhì số với số đồ vật ba, ta hoàn toàn có thể cộng số trước tiên với tổng của số sản phẩm công nghệ hai với số sản phẩm ba.

Kết luận: lúc đổi bí quyết cộng các số vào biểu thức cùng nhau thì quý giá biểu thức cùng không đổi.

2. Kiến thức về tính chất kết hợp của phép cộng

*

3. Bài tập áp dụng tính chất phối hợp của phép cộng (Có khuyên bảo giải + đáp án)

3.1. Bài xích tập vận dụng

Câu 1: Tính:

a) 5264 + 3978 + 4736

b) 42716 + 37284 + 6767

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 35 + 19

b) 78 + 65 + 135 + 22

Câu 3. Một xã tổ chức triển khai tiêm phòng dịch cho trẻ em em. Lần đầu bao gồm 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có tương đối nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm chống bệnh. Hỏi cả nhì lần tất cả bao nhiêu em sẽ tiêm chống bệnh?

3.2. Hướng dẫn

Câu 1: áp dụng tính chất phối kết hợp của phép cùng để nhóm hầu hết số hạng gồm tổng là số tròn trăm, tròn ngàn với nhau. Tự đó, tính tổng sẽ cấp tốc và đúng mực hơn.

a) 5264 + 3978 + 4736 = (5264 + 4736) + 3978

= 10 000 + 3978 = 13 978

b) 42716 + 37284 + 6767 = (42716 + 37284) + 6767

= 80000 + 6767 = 86767

Câu 2: Sử dụng tính chất phối hợp của phép cộng để nhóm đều số hạng bao gồm tổng là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau. Tự đó, tính tổng sẽ cấp tốc và đúng chuẩn hơn.

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19) + 35

= 100 + 35

= 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = (78 + 22) + (65 + 135)

= 100 + 200

= 300

Câu 3: Đầu tiên họ tính số em tiêm phòng lần thứ hai trước, kế tiếp cộng kết quả đó với số trẻ nhỏ tiêm phòng lần 1 nhưng mà đề bài bác đã mang đến sẽ ra được kết quả.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập Thời Gian, Giải Toán Lớp 5 Trang 143, Luyện Tập

Số em tiêm phòng căn bệnh lần thứ hai là:

1465 + 335 = 1800 (em)

Số em tiêm phòng dịch cả hai lần là:

1465 + 1800 = 3265 (em)

Đáp số: 3265 (em)

4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính chất kết hợp của phép cộng (Có đáp án)

4.1. Bài tập từ luyện

Câu 1. Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a) 72 + 9 + 8

b) 37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4

d) 85 + 99 + 1

e) 67 + 98 + 33

f) 25 + 19 + 5

Câu 2. Tính nhanh:

a) 145 + 86 + 14 + 55

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

c) 34000 + 57859 + 66000

d) 8973 + 45783 + 46027 + 54217

Câu 3:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng lớn là b (a, b thuộc một đơn vị chức năng đo). Gọi phường là chu vi, S là diện tích s của hình chữ nhật. Ta có

P = (a + b) x 2 cùng S = a b

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

P = (a +b)× 2

S = a × b

6cm

3cm

24cm

6cm

9cm

9cm

4.2. Đáp án:

Câu 1:

a) 89

b) 58

c) 78

d) 185

e) 198

f) 49

Câu 2:

a) 300

b) 45

c) 157859

d) 155000

Câu 3:

a

b

P = (a +b)× 2

S = a × b

6cm

3cm

(6 + 3) x 2=36 (cm)

6 x 3= 18 (cm2)

24cm

6cm

(24 + 6) x 2= 60 (cm)

24 x 6= 144 (cm2)

9cm

9cm

(9 + 9) x 2= 36 (cm)

9 x 9= 81 (cm2)

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán tính chất phối hợp của phép cộng lớp 4

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 4): Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a)

3254 + 146 + 16984367 + 199+5014400 + 2148 + 252

b)

921 + 898 + 20791255 + 436 + 145467 + 999 + 9533

Lời giải:

a)

3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698

= 3400 + 1600 +98= 5000 + 98

= 5098

4367 + 199+501 = 4367 + 700

= 4300 + 700 + 67 = 5000 + 67 = 5067

4400 + 2148 + 252= 4400 + 2400 = 6800

b)

921 + 898 + 2079= 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145= 1400 + 436 = 1836467 + 999 + 9533= 10000 + 999 = 10999

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 4): Một quỹ tiết kiệm ngân sách ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày máy hai nhận thấy 86 950 000 đồn, ngày thứ bố nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả cha ngày quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí đó nhấn được từng nào tiền?

Lời giải:

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số chi phí là:

75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả cha ngày quỹ tiết kiệm ngân sách nhận được số chi phí là:

162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 (đồng)

Lưu ý:

Có thể tính nhẩm như sau:

…= 75 500 000 + 14 500 000 + 86 950 000

= 90 000 000 + 86 950 000

= 176 950 000 (đồng)

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ tương thích vào địa điểm chấm:

a) a + 0 =… + a =…

b) 5 + a = … + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a +..

Lời giải:

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Trên đây là nội dung bài học kinh nghiệm Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cộng. Ngoài ra herphangout.com còn không hề ít nội dung và bài tập thú vui khác mà những em hoàn toàn có thể tham khảo trên hệ thống.