Bài tập Tính bằng cách thuận tiện nhất được herphangout.com hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 2, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 3, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4, tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.
Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng cách thuận tiện nhất là việc áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính giá trị của biểu thức một cách nhanh, hợp lí và chính xác nhất.

Cách tính bằng cách thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số giống nhau được biểu diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: Vận dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x cMột tổng chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : cMột số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: Vận dụng các tính chất với các số đặc biệt

Các tính chất đó là:

0 nhân với một số: 0 x a = a x 0 = 00 chia cho một số: 0 : a = 01 nhân với một số: 1 x a = a x 1 = aChia một số cho 1: a : 1 = a

Tính bằng cách thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng cách thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng cách thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng cách thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng cách thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20


Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 10 + 20 x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763


b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

-----

Ngoài dạng bài tập Tính bằng cách thuận tiện nhất, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng toán khác được herphangout.com đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!


Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
Mời bạn đánh giá!
Lượt xem: 10.699
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần


Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 169 - Bài 1, 2, 3, 4 Trang 169 Sgk Toán 4

Bản quyền ©2022 herphangout.com