Bài toán tìm phân số của một số lớp 4 là tài liệu do đội ngũ giáo viên của herphangout.com biên soạn bao gồm phương pháp giải và các ví dụ chi tiết có kèm theo đáp án và bài tập cụ thể giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải dạng toán tìm phân số của một số. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Bài 1,2,3 trang 135 sách toán 4: tìm phân số của một số

1. Cách tìm giá trị phân số của một số


+ Bước 2: Viết số đó dưới dạng phân số có mẫu số là 1.

+ Bước 3: Thực hiện phép nhân hai phân số.

+ Bước 4: Kết luận.

Ví dụ 1: Tính:

a)

*
của 30kg

b)

*
của 17 m2

c)

*
của 51l

d)

*
của 75cm

Lời giải:

a)

*
của 30kg là
*
(kg)

b)

*
của 17 m2 là
*
(m2)

c)

*
của 51l là 51 : 17 x 3 = 9 (l)

d)

*
của 75cm là 75 : 15 x 16 = 80 (cm)

Ví dụ 2: Một sân trường có chiều dài 120m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích của sân trường đó.

Bài làm

Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là:

*
(m)


Diện tích của sân trường hình chữ nhật là:

120 x 100 = 12000 (m2)

Đáp số: 12000m2

Ví dụ 3: Một cửa hàng có 4 tấn gạo, cửa hàng đã bán được

*
số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài làm

Đổi 4 tấn = 4000kg

Số gạo cửa hàng đã bán được là:

*
(kg)

Số gạo cửa hàng còn lại là:

4000 – 1500 = 2500 (kg)

Đáp số: 2500kg gạo

Ví dụ 4: Mẹ năm nay 49 tuổi, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tuổi con năm nay là:

49 : 7 x 2 = 14 (tuổi)

Đáp số: 14 tuổi.

2. Bài tập Bài toán tìm giá trị phân số của một số

Bài 1: Năm nay mẹ 49 tuổi, tuổi của con bằng

*
tuổi của mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó

*
số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi,
*
số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh khá, còn lại là học sinh đạt danh hiệu trung bình. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh đạt danh hiệu học sinh trung bình?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 36m. Người ta sử dụng

*
diện tích để làm vườn, phần đất còn lại để làm ao. Tính diện tích phần đất để làm ao.


Bài 4: Một trường học có 1200 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm

*
tổng số học sinh, số học sinh khá chiếm
*
số học sinh, còn lại là số học sinh giỏi. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Bài 5: Hai kho có 360 tấn cà phê. Nếu lấy

*
số cà phê ở kho thứ nhất và
*
số cà phê ở kho thứ hai thì số cà phê còn lại ở hai kho bằng nhau.

a) Tính số cà phê ban đầu ở mỗi kho.

b) Hỏi mỗi kho đã lấy ra bao nhiêu tấn cà phê?

Bài 6: Bác An có một thửa ruộng .Trên thửa ruộng ấy bác dành 1/2 diện tích để trồng rau. 1/3 Để đào ao phần còn lại dành làm đường đi. Biết diện tích làm đường đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài 7: Cô giáo mua 60 quyển vở cho 4 tổ của lớp. Tổ 1 nhận được 1/10 số vở, tổ 2 nhận được 1/5 số vở và tổ 3 nhận được 1/4 số vở. Tính số quyển vở tổ 4 nhận được.

Bài 8: Trong đợt kiểm tra học kì vừa qua ở khối 4 thầy giáo nhận thấy: 1/2 số học sinh đạt điểm giỏi, 1/3 số học sinh đạt điểm khá, 1/10 số học sinh đạt trung bình còn lại là số học sinh đạt điểm yếu. Tính số học sinh đạt điểm yếu biết số học sinh giỏi là 45 em.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 47 Sgk Toán Lớp 5 Trang 47 Luyện Tập Chung

-----

Như vậy, herphangout.com đã gửi tới các bạn tài liệu Tìm phân số của một số lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu như Giải Toán lớp 4, Lý thuyết Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.