Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Subjects nghĩa là gì trong tiếng anh?

*
*
*

subjects
*

subject /"sʌbdʤikt/ danh từ công ty đề; vấn đềto propose a subject for the debate: ý kiến đề nghị chủ đề một cuộc thảo luậnhistorical subject: chủ thể lịch sửon the subject of: về, về vấn đề, liên quan đếnto change the subject: lãng quý phái chuyện (vấn đề) khác dân, thần dânthe liberty of the subject: quyền tự do thoải mái của bạn dân (ngôn ngữ học) nhà ngữ (triết học) công ty thểsubject & object: công ty và khách hàng thể đối tượng (thí nghiệm, nghiên cứu) môn họcmathematics is my favorite subject: toán là môn học tôi ưa thích nhất bạn (có vấn đề, gầy yếu...)bilious subject: tín đồ hay cáu dịpa subject for congratulation: một dịp để chúc mừnga subject for ridicule: một dịp để nhạo báng (y học) xác (dùng) để phẫu thuật ((cũng) subject for dissection) tính từ lệ thuộc, ko độc lập, ở bên dưới quyền, bị chinh phụcthe subject nations: hầu như nước lệ thuộc phải chịu, nặng nề tránh khỏi, dễ bịto be subject to danage: dễ bị hư hại (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sinh sống dướithe subject plains: phần nhiều cánh đồng sống dưới subject lớn (dùng như phó từ) lệ thuộc vào, tuỳ theosubject to lớn your consent: tuỳ theo anh có chấp nhận hay không ngoại động từ chinh phục, tắt hơi phục (một dân tộc...) bắt bắt buộc chịu, chỉ dẫn (để góp ý...)must be subjected khổng lồ great heat: buộc phải chịu một độ nhiệt caoI shall subject it to lớn criticism: tôi đang đưa điều này ra nhằm (các bạn) góp ýto subject someone khổng lồ an operation: gửi ai lên bàn mổ

*

*

*

n.

(grammar) one of the two main constituents of a sentence; the grammatical constituent about which something is predicated(logic) the first term of a proposition

v.

cause khổng lồ experience or suffer or make liable or vulnerable to

He subjected me to lớn his awful poetry

The sergeant subjected the new recruits to lớn many drills

People in Chernobyl were subjected khổng lồ radiation

make accountable for

He did not want to lớn subject himself to the judgments of his superiors

adj.

likely lớn be affected by something (especially something unpleasant)

the bond is subject to taxation

he is subject to fits of depression
Xem thêm: Viêm Mống Mắt Là Gì - Viêm Mống Mắt: Nguyên Nhân Gây Mù Loà

English Synonym và Antonym Dictionary

subjects|subjected|subjectingsyn.: issue plot point problem question text theme topicant.: object predicate