Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Spy là gì

*
*
*

spy
*

spy /spai/ danh từ+ (spier)/"spaiə/ con gián điệp; bạn do thám, người trinh sátto be a spy on somebody"s conduct: theo dõi hành vi của ai nội hễ từ làm cho gián điệp; vị thám, theo dõito spy upon somebody"s movements: theo dõi hoạt động của aito spy into a secret: dò la tò mò một điều túng mật để mắt tới kỹ lưỡng, điều hành và kiểm soát kỹ lưỡng ngoại hễ từ ((thường) + out) vì chưng thám, dò xét, theo dõi dìm ra, dấn thấy, phát hiệnto spy someone"s faults: phát hiện ra những sai lạc của ai chú ý kỹ lưỡng, kiểm soát điều hành kỹ lưỡng ((thường) + out) mày mò ra vì xem xét kỹ lưỡng, phát hiển thị do kiểm soát và điều hành kỹ lưỡng
điệp viênspy holelỗ quan sátspy satellitevệ tinh loại gián điệp
*

*

*

spy

Từ điển Collocation

spy noun

ADJ. enemy, government, police

VERB + SPY act as, be, work as He denied acting as an enemy spy. | recruit (sb as)

SPY + NOUN film, movie, novel, story, thriller | camera, plane, satellite | network, ring Counter-intelligence officers uncovered a spy ring involving twenty agents.

PREP. ~ for He was a spy for the government.

PHRASES a network of spies

Từ điển WordNet


n.

a secret watcher; someone who secretly watches other people

my spies tell me that you had a good time last night

v.

secretly collect sensitive or classified information; engage in espionage

spy for the Russians
Xem thêm: .Mdf Là Gì ? Gỗ Công Nghiệp Mdf Là Gì

File Extension Dictionary

Web PageWintech Software kiến thiết File

English Synonym and Antonym Dictionary

spies|spied|spyingsyn.: detect discern observe see sight spot view