Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng 1,5m và độ cao 18dmMột mẫu thùng ko nắp kiểu dáng chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Bạn ta đánh mặt bên cạnh của thùng. Hỏi diện tích s quét đánh là từng nào mét vuông?


Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Sách toán lớp 5 trang 110

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m và chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- ao ước tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


Bài 2


Video giải đáp giải


Một mẫu thùng ko nắp mẫu thiết kế chữ nhật gồm chiều nhiều năm (1,5m), chiều rộng lớn (0,6m) và độ cao (8dm). Fan ta tô mặt xung quanh của thùng. Hỏi diện tích s quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp và bạn ta chỉ quét mặt ko kể của thùng nên diện tích s phần quét đánh bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt dưới của thùng.

Lưu ý: ba size của hình vỏ hộp chữ nhật không cùng đơn vị đo nên trước lúc tính ta cần đem lại cùng một đơn vị đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp ngoài mặt hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn phương diện ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích bao quanh của cái thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích dưới đáy của cái thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét sơn là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


Bài 3


Video lí giải giải


Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

 

*

a) diện tích toàn phần của nhì hình hộp chữ nhật bởi nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhị hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích s xung quanh của hai hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

d) diện tích xung quanh của nhì hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh hiệu quả với nhau.

- ao ước tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

- ý muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình mặt trái: 

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình mặt phải

Diện tích bao phủ hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích s xung quanh của nhị hình hộp chữ nhật không bởi nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích s toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau.

Xem thêm: Giải Bài 1,2,3 Trang 100 Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập, Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập Đầy Đủ Nhất

Vậy ta có kết quả như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: nhị hình hộp chữ nhật đã mang đến có một hình để nằm, một hình để đứng dẫu vậy hai hình vỏ hộp chữ nhật đó đều sở hữu ba kích cỡ là 2,5dm; 1,5dm; cùng 1,2dm nên có diện tích s toàn phần đều nhau nhưng diện tích s xung quanh khác nhau.