Giải Toán lớp 5: luyện tập giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý lời giải 3 bài xích tập trong SGK Toán 5 trang 112, 113. Qua đó, giúp các em học viên ôn tập, củng nuốm lại con kiến thức, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 5 của bản thân mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 5 trang 112

Đồng thời, cũng góp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn giáo án bài luyện tập trang 112 của Chương 3 Toán 5 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi bài viết dưới phía trên của herphangout.com nhé:


Giải bài bác tập Toán 5 trang 112, 113

Bài 1

Tính diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần hình lập phương gồm cạnh 2m 5cm.

Đáp án

2m 5cm = 2,05m


Diện tích bao phủ của hình lập phương đã mang đến là:

2,05 × 2,05 × 4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã mang lại là:

2,05 × 2,05 × 6 = 25,215 (m2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 16,81m2;

Diện tích toàn phần: 25,215m2.

Bài 2

Mảnh bìa nào bên dưới đây có thể gấp được một hình lập phương?

Đáp án

Hình 1 gồm 6 phương diện được xếp thành một hàng ngang, khi gấp lại sẽ sở hữu được 2 khía cạnh bị ck lên nhau tạo ra thành khối hình bao gồm 4 khía cạnh (trái với quan niệm về hình lập phương là khối hình bao gồm 6 mặt). Vậy hình 1 chưa hẳn là hình lập phương.


Hình 2 bao gồm 6 mặt, khi cấp lại thì nhị đáy vẫn bị ông chồng lên nhau, chế tác thành khối hình tất cả 5 phương diện (trái với có mang về hình lập phương là khối hình gồm 6 mặt). Vậy hình 2 chưa phải là hình lập phương.

Hình 3 cùng hình 4 rất có thể gấp thành những hình lập phương bởi vì khi vội lại thì 4 hình vuông vắn nằm ngang sẽ khởi tạo thành 4 mặt bao phủ và 2 hình vuông vắn còn lại sẽ tạo nên thành hai mặt dưới trên và dưới.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập Thời Gian, Giải Toán Lớp 5 Trang 143, Luyện Tập

Vậy mảnh bìa số 3 với mảnh bìa số 4 rất có thể gấp được thành một hình lập phương.

Bài 3

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương B. ☐

b) diện tích s xung quanh của hình lập phương A vội vàng 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B ☐


c) diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích s toàn phần của hình lập phương B. ☐

d) diện tích toàn phần của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. ☐

Đáp án

Diện tích bao quanh của hình lập phương A là:

(10 x 10) x 4 = 400 (cm2)

Diện tích bao phủ của hình lập phương B là:

(5 x 5) x 4 = 100 (cm2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương A gấp diện tích xung xung quanh của hình lập phương B chu kỳ là:

400 : 100 = 4 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương B là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp diện tích s toàn phần của hình lập phương B số lần là:

600 : 150 = 4 (lần)

Vậy:

a) diện tích xung xung quanh của hình lập phương A vội 2 lần diện tích s xung xung quanh của hình lập phương B.

b) diện tích xung quanh của hình lập phương A vội vàng 4 lần diện tích s xung quanh của hình lập phương B. <Đ>

c) diện tích s toàn phần của hình lập phương A cấp 2 lần diện tích s toàn phần của hình lập phương B.

d) diện tích s toàn phần của hình lập phương A cấp 4 lần diện tích s toàn phần của hình lập phương B. <Đ>