Defense officials said they are in the process of reimbursing the quảng cáo online for the cost of the first printing & have not purchased copies of the redacted version .

Bạn đang xem: Reimbursement là gì


Các quan lại chức của cục quốc phòng vẫn nói họ đang hoàn trả cho nhà xuất phiên bản chi giá thành lần in đầu tiên và ko mua các cuốn sách của phiên phiên bản đã được soạn .
In 1837, Rees also attempted lớn stop a peace treaty with the Seminoles because it did not reimburse him for the loss of slaves & crops.
Năm 1837, Rees đã thay ngăn lại một hiệp ước độc lập với fan Seminole bởi vì nó không đền bù mang đến ông phần lớn mất non về quân lính và khu đất đai.
Ham left the band stranded in Mississippi without any way to lớn make it back home and demanded reimbursement from Vaughan for equipment expenses; đắm say was never reimbursed.
Ham tiếp đến rời ban nhạc với bị mắc kẹt nghỉ ngơi Mississippi mà không có cách nào về nhà và đòi Vaughan bồi thường ngân sách thiết bị; herphangout.comệc bồi hay chưa khi nào xảy ra.
In some countries, any shop can participate in a reimbursement system, such as Global Blue & Premier Tax Free, wherein a sum equivalent to the tax is paid, but then the goods are presented to lớn customs & the sum reimbursed on exit.
Ở một vài quốc gia, bất kỳ cửa sản phẩm nào cũng có thể tham gia vào khối hệ thống hoàn trả, chẳng hạn như Global xanh và Premier Tax không lấy phí , trong các số ấy một khoản tiền tương tự với thuế được trả, nhưng tiếp nối hàng hóa được xuất trình cho hải quan với số chi phí được hoàn trả khi xuất cảnh.
! Congress won"t reimburse us for a paper herphangout.comdeo clip if I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post.
Quốc hội sẽ không chi cho họ một đồng xu nào giả dụ tôi đưa cái chết của một phi hành gia lên trang độc nhất tờ Washington Post.
In 1985, "Barron" urged fellow United States Football League team owners to lớn partially reimburse Trump for a high-priced player.
Vào năm 1985, "Barron" thúc giục những ông chủ của những đội trên Liên đoàn Bóng bầu dục Hoa Kỳ trả lại 1 phần chi mức giá cho Trump đối với một ước thủ mắc giá.
We’ll reactivate your adwords account, và once 2-step verification is enabled in your account, process reimbursements for any charges that resulted from unauthorised actiherphangout.comty.
Chúng tôi vẫn kích hoạt lại thông tin tài khoản Google Ads của công ty và sau khi bạn ban đầu quy trình xác minh 2 cách trong tài khoản, cửa hàng chúng tôi sẽ xử lý những khoản đền bù cho rất nhiều khoản chi phí phát sinh từ chuyển động trái phép.
The U.S. Importer, American Honda Motor Company, signed a final consent decree with the Federal Trade Commission that proherphangout.comded owners of 1975-1979 Ciherphangout.comcs with rusted fenders the right to receive replacements or cash reimbursements.
Nhà nhập khẩu Mỹ, American Honda Motor Company, đã ký nghị định gật đầu đồng ý với Ủy ban thương mại Liên bang(Federal Trade Commission) sẽ cung cấp cho những chủ download xe Ciherphangout.comc 1975-1978 bị gỉ sét quyền được nhận sửa chữa thay thế hoặc bồi thường tiền mặt.
The media reported that Nixon had a political fund, maintained by his backers, which reimbursed him for political expenses.
Vào thời điểm giữa tháng 9, truyền thông media tường thuật rằng Nixon tất cả một quỹ bao gồm trị do những người ủng hộ ông cung cấp, nó đắp những phí tổn thiết yếu trị cho ông.
The band ultimately had to put up its own money to lớn shoot the đoạn phim and had khổng lồ fight with the label to get reimbursed once it was successful.
Cuối cùng ban nhạc đã cần tự ném tiền ra nhằm quay herphangout.comdeo và yêu cầu hãng hoàn lại tiền khi nó thành công.
As part of its settlement, Google agreed khổng lồ create an $8.5 million fund lớn award money khổng lồ groups that promote privacy education on the web, of which the prosecuting lawyers are requesting 25% ($2,125,000) "plus reimbursement of costs and expenses".
Là một phần của thỏa thuận hợp tác thu xếp, Google đã đồng ý tạo một quỹ trị giá 8,5 triệu đô la để trao tiền cho các nhóm thúc đẩy giáo dục về quyền riêng tứ trên web, trong những số ấy các luật sư đang yêu cầu 25% ($ 2,125,000) "cộng với hoàn trả chi phí và chi phí".
Google will be under no obligation to lớn offer any refunds or reimbursements for the purchase price of such prepayments.
Google sẽ không còn chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc khoản đền bù nào đến giá mua của những khoản trả trước này.
As of 6 April 2016, umbrella companies are no longer able lớn offset travel and subsistence expenses and if they do, they will be deemed liable to lớn reimburse khổng lồ HMRC any tax relief obtained.

Xem thêm: Crossfit Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Và Một Số Địa Điểm Tập Crossfit Ở Việt Nam


Kể từ thời điểm ngày 6 tháng bốn năm 2016, những công ty ô cho dù không còn có thể bù đắp ngân sách đi lại và sinh hoạt tầm giá và giả dụ họ có tác dụng như vậy, họ đang được xem như là có trách nhiệm hoàn trả đến HMRC bất kỳ khoản giảm thuế nào.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M